9 Snø observasjoner ved Røldal (Hardanger/Ullensvang).
Observert av
CatoLeganger@obskorps
Gruppe
Obstur i Hardanger
Kildeangivelse
Jeg har sett dette
Kompetanse
*** (Kurset observatør. Observatøren har erfaring med å vurdere snøskredfare. Observatøren har grunnleggende kurs eller tilsvarende erfaring om bruk av regObs og Varsom. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4a.)
Tidspunkt observert
5. januar 2020 kl. 16:35
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Mye vann i snøen
Regn opp til ca 1000-1100 moh skaper mykje vatn i snøen.
Fersk vindtransportert snø
Pågåande vindtransport. Litt vanskeleg å sjå kor sterk vindtransport i høgda pga dårleg sikt, men tendensar til lett-moderat transport langs bakken der eg var.
Værobservasjon
Nedbørstype
Yr
Temperatur
0,00 °C
Vindhastighet
7,0 m/s
Vindretning
Fra vest
Skydekke
100 %
Kommentar
Aukande vind frå i formiddag. Vindretning i dag tidleg, fram til ca 12 var N-NV. Vinden dreia og bles frå vestleg retning utover dagen. Etter kvart som vinden dreia tok også vinden seg opp; lett til moderat snøfokk vart observert. Pålagring av snø i leheng mot Ø og tilgrensande eksposisjoner. Regn på om lag 1000 moh. Det var same temperatur i Odda sentrum som det var på parkeringsplassen til Røldal skisenter; +1 grad. Dette trass i høgdeforskjell på om lag 7-800 moh.

Copyright
Cato Leganger
Himmelretning
Kommentar
Begrensa sikt pga skodde, snøfall og tiltakande snøfokk.
Snødekke
Total snødybde
120 cm
Nysnø siste døgn
25 cm
Nysnøgrense
800 moh
Snøgrense
600 moh
Grense lagdelt snø
800 moh
Snøfokk
Lett snøfokk
Snøfuktighet
Fuktig
Snødekkehardhet
Mye tørr løssnø (10-30cm)
Kommentar
Nysnøgrensa låg i dag tidleg på om lag 7-800 moh. Klokka 15.00 var det regn på ca 1000 moh. Våt og tung nysnø frå ca 700 moh og opp til 1000-1100 moh. Litt tørrere jo høgare ein kjem. Nysnømengde varierer litt, men det har kome om lag 15 cm frå natt til sundag. Det har snøa relativt bra sundag; ca 10+ cm. Der denne får ligge tørr er den tilgjengeleg for vindtransport. Tendensar til byrjande fokksnøflak dannelser i leheng mot aust klokka 14. Ein del lokale variasjonar i snødjupne, snøgrense og grense lagdelt snø for regionen. Generelt lågare for indre del (Røldal) enn ytre del (Rosendal). Noko mildare luftmasser i ytre del enn indre del.
Tester
Test
LBT 11@17cm Q3
Stabilitet
Middels
Kommentar
Går i brudd i overgangen til øvste skarelag.
Inkluder i profil
Ja, testen vises i snøprofil.​
Test
LBT 22@32cm Q2
Stabilitet
Middels
Kommentar
Går i brudd i overgangen til underliggande base av skare og smelteomvandla snø. Dette er mest kritisk av dei to testresultata per tidspunkt eg var ute. God glideflate for eventuelt flakskred.
Inkluder i profil
Ja, testen vises i snøprofil.​
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det svake laget bryter både lett og glatt.
Det overliggende laget er mykt.
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 1000 meter.
Kommentar
Regn skaper fuktig snødekke opp til ca 1000 moh. Litt vanskeleg å sette eksakt høgde for skredproblemet då det truleg er ein del variasjoner for regionen.

Våte flakskred

Type svakt lag
Opphopning av vann i/over lag i snødekket
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Utløsbarhet
Naturlig utløst
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Ikke gitt
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde midt
Høyde: 1100 meter.
Nedre høyde: 600 meter.
Kommentar
Regn skaper fuktig snødekke. Overliggende snø kviler på base av frosen smelteomvandla snø.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Nye fokksnøflak er under danning i leheng mot aust og tilgrensande himmelretninger; nord og sør. Dette gjeld spesielt over 1000-1100 moh. Mildvêret fører til mykje vatn i snøen, spesielt under 1000 moh. Dette kan føre til naturleg utløyste våte/tørre flakskred. Også våte laussnøskred kan førekoma.
Utvikling
Aukande vind utover sundagen fører til nye fokksnøflak i leheng mot aust og tilgrensande himmelretninger. Vinden skal minke på måndag før den igjen tek seg opp att frå tysdag av. Det er same vindretning som skal herske så fokksnøproblematikken vil vedvare.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Kommentar
Eg synes sundagen og måndagens varsel stemmer godt overens med mine observasjoner i dag. På grunn av dårleg sikt var det vanskeleg å sjå om det var/hadde vore noko skredaktivitet.
Snøprofil

Lagdeling
5 observert
Temperatur
10 observert
Tester
2 test knyttet til snøprofil


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI020406080100120140Depth [cm]-10-8-6-4-20Temperature [°C]hMc(x)1 - 0.3D-MOhMa1.5Dd0.3D(1) Nydanna fokksnøflak.(2) Tydeleg at det har vore ein liten periode med mildvêr.Smelteomvandla og gjenfrose lag/mildvêrsskare.(3) Ein solid base av smelteformer. Består av ein del ulikesmelte/fryse lag som kjem ut i store "skiver". Ingen teikntil kantkorn ved bakken. Det ville uansett ha lege særs godtbeskytta.(1)(2)(3)GNDCreated with niViz on 2020-04-04T11:07:44

Kommentar
Temperatur -4,3 er målt rett under mildvêrsskaren i øvste del av laget.

Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Stedsnavn
Røldal
Beskrivelse
Håradalen
Varslingsregion
Hardanger
Kommune
Ullensvang
Posisjoneringskilde
Klikk i kart på regObs
Moh
785 
Laster kart