9 Snø observasjoner ved Sauda / Hardanger (Hardanger/SAUDA).
Observert av
ÅgeMidthun@obskorps
Kompetanse
*** (Kurset observatør. Observatøren har erfaring med å vurdere snøskredfare. Observatøren har grunnleggende kurs eller tilsvarende erfaring om bruk av regObs og Varsom. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4a.)
Tidspunkt observert
4. januar 2020 kl. 15:21
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ferske sprekker
Det er noe sprekkdannelse rund skiene når man leter opp litt hardere fokksnø i småheng. Antar at dette lokalt kan representere en risiko for skiløpere som ferdes i tiltrekkelig bratt terreng og ved stor nok utbredelse på flakene.
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-4,80 °C
Vindhastighet
10,0 m/s
Vindretning
Fra vest
Skydekke
30 %
Snødekke
Total snødybde
100 cm
Nysnø siste døgn
10 cm
Nysnøgrense
0 moh
Snøgrense
400 moh
Grense lagdelt snø
600 moh
Snøfokk
Moderat snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Vindpakket myk
Kommentar
Alt etter hvordan vinder har stått på så varierer snøoverflaten fra helt erodert ned på skaren/gammelsnøen, til myk vindtransportert snø og hardere fokksnøflak. Ser ut som om vinden har tatt progressivt hardere jo høyere opp i terrenget man kommer. Tenker at det er hardere fokksnøoverflate enda høyere opp mot toppene.
Tester
Test
LBT @20cm Q3
Kommentar
Middels belastning. Ga brudd gjennom hele blokka. Mykere flak 4F oppå 15cm fastere fokksnø 1F.
Inkluder i profil
Nei, testen vises ikke i snøprofil.
Test
CTE 6@20cm Q2
Stabilitet
Middels
Kommentar
Fikk en noe renere bruddflate ved CT kontra LBT.
Inkluder i profil
Ja, testen vises i snøprofil.​
Test
CTM 20@56cm Q3
Stabilitet
God
Kommentar
Fikk utslag i lagdeling i den smelteomvandlede snøen. Gir nok kun respons på en isolert søyle. I utgangspunktet ligger laget godt konservert under bærende skarelag.
Inkluder i profil
Ja, testen vises i snøprofil.​

Copyright
ÅgeMidthun@obskorps
Kommentar
Q3 brudd.
Copyright
ÅgeMidthun@obskorps
Kommentar
Blokk, brudd ved sagspissen @20cm.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Dårlig binding mellom lag i fokksnøen
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 700 meter.
Kommentar
Topografien påvirker dominerende vindretning og siden det er mye former i terrenget så er det mange forsenkninger og renneformasjoner som fanger opp snøen under transport.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Anser skredfaren som å være tilstede der fokksnøen er avsatt i tilstrekkelig store mengder. Det virker generelt som om nysnøen er godt bundet mot den gamle skareoverflaten. Det er sjikt i fokksnøen som primært går til brudd ved testing. Personlig ville jeg valgt konservativt med tanke på bratthet som skiløper i dag. Det virker mer fornuftig å lete etter god snø enn bratt terreng.
Utvikling
Temperaturgrensa blir avgjørende for utvikling fra og med søndag. Dersom værprognose slår til vil vi kunne få en ny dose med regn opp til 1000 moh. Da vil regn i nysnøen gi fare for våte skred. Men om snøgrensa havner noe lavere kan det bli større mengder nysnø i kombinasjon med endel vind. Vi får nesten la tiden og gradestokken vise.
Faregrad
faregrad 3 Betydelig
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Jeg synes regionvarselet rimer godt med oppfatning av lokal situasjon. I dag var fokksnøproblemet primærproblem, vel å merke sjikt i fokksnøen - ikke nedføyket nysnø som det står i varselet. For kommende døgn vil våte skred bli et mulig problem.
Snøprofil

Lagdeling
11 observert
Temperatur
7 observert
Tester
2 test knyttet til snøprofil


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI0102030405060708090100Depth [cm]-10-8-6-4-20Temperature [°C]M1 - 2Wh1MOhL1 - 2Mih1ML1MOhd0.1Dd0.3Dd0.1DCT20 Q3CT6 Q2(1) Løst og vått i bunn av snødekket.(1)GNDCreated with niViz on 2020-04-04T10:06:40


Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Stedsnavn
Sauda / Hardanger
Beskrivelse
Sauda / Hardanger
Varslingsregion
Hardanger
Kommune
SAUDA
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
932 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart