9 Snø observasjoner ved (Jotunheimen/Vågå).
Observert av
daniel.edvardsen@ramboll
Kompetanse
**** (Observatører med videregående observatørkurs. Observatøren har mye erfaring med å vurdere skredfare. Observatøren har viderekommende kurs eller tilsvarende erfaring om bruk av regObs og Varsom. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4b.)
Tidspunkt observert
17. desember 2019 kl. 13:30
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Fersk vindtransportert snø
Område: Generelt på fjellet

Copyright
daniel.edvardsen@vegvesen.no
Copyright
daniel.edvardsen@vegvesen.no
Skredaktivitet
Dato
17.12.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-8,00 °C
Vindhastighet
2,0 m/s
Vindretning
Fra sørøst
Skydekke
20 %

Copyright
daniel.edvardsen@vegvesen.no
Snødekke
Total snødybde
100 cm
Snøfokk
Lett snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Vindpakket myk
Kommentar
Avblåst på rygger og topper. Mer ansamling av snø, samt mykere snødekke, i forsenkninger. Snødekket oppleves både som løs og vindpakket myk opp til ca. 1700 moh.

Copyright
daniel.edvardsen@vegvesen.no
Tester
Test
CTV @82cm Q1
Stabilitet
Middels
Kommentar
Det svake laget eksisterer dypt i snødekket, vanskelig å påvirke der snødekket er tykt.
Inkluder i profil
Ja, testen vises i snøprofil.​
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Det eksisterer rimkrystaller på snøoverflaten i stor utstrekning. Dette vil ikke bli et skredproblem før det snør ned, da som forutsetning at de holdes intakte. Det eksisterer flere lag av fokksnø øverst i snødekket, med ulik hardhet. Bindingen mellom lagene i fokksnøen kan variere. Det ble observert og registrert brudd på et tynt rimlag på ca. 80 cm nede i snødekket. Dette vil være vanskelig å påvirke som skiløper, men der hvor snødekket er tynt og dersom dette rimlaget er intakt, vil det kunne utgjøre en fare.
Utvikling
Det er meldt økt vindstyrke, kombinert med snøvær. Det eksisterer også løssnø tilgjengelig for vindtransport generelt i fjellet. Dersom rimlaget ikke blir brutt ned kan dette snø ned og utgjøre et skredproblem ved dannelse av fokksnølag over. Kalde temperaturer vil favorisere dannelse av vedvarende svake lag.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Snøprofil

Lagdeling
9 observert
Tester
1 test knyttet til snøprofil


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI020406080100120Depth [cm]Temperature [°C]f5Md1DOhg3Dd0.3DOhc0.1Dc0.1Dg3.5DCT0 Q1GNDCreated with niViz on 2020-10-21T04:13:53

Kommentar
116 cm fra topp til bunn.


Copyright
daniel.edvardsen@vegvesen.no
Kommentar
Blokk snudd opp ned, med rimkrystaller hvor bruddet oppsto.
Copyright
daniel.edvardsen@vegvesen.no
Kommentar
Blokk skled ut på noe som tyder på rimkrystaller. Blokk er snudd opp ned ved spaden.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Jotunheimen
Kommune
Vågå
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
1657 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart