9 Snø observasjoner ved (Hallingdal/HEMSEDAL).
Observert av
Markus@NVE
Kompetanse
***** (Observatøren tilhører en varslingstjeneste. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4c.)
Tidspunkt observert
17. desember 2019 kl. 16:13
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Kun vært i syd- og østvendte heng.
Skredaktivitet
Dato
17.12.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Kommentar
God sikt i alle himmelretninger, også i utsatte leområder
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-13,00 °C
Vindhastighet
7,0 m/s
Vindretning
Fra vest
Skydekke
20 %
Kommentar
jevnt kaldt i alle høydenivå. ingen vind under 1300 meter.
Snødekke
Total snødybde
70 cm
Nysnø siste døgn
5 cm
Snøfokk
Lett snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Vindpakket hard
Kommentar
Lett snøfokk over 1500. Vindpakket over 1400, løssnø under dette, 10-30cm tilgjengelig for transport. snøen dekker nå terrenget godt. Kun svært utsatte områder har mindre eller lite snø. flotte rimkrystaller 5mm + opp til ca 1300.
Stabilitetstest
Test
LBT @20cm Q1
Kommentar
kommer ved isolering. stor krystall, tynt lag, overliggende lag bestemmende for skredstørrelse
Inkluder i profil
Nei, stabilitetstesten vises ikke i snøprofil.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det svake laget bryter både lett og glatt.
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Det overliggende laget er mykt.
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
1 - Små
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 1300 meter.
Kommentar
Lett identifiserbart skredproblem. finnes i leområder uavhengig av himmelretning, men trolig mest Ø-S sektor.

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø ved bakken
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
Kommentar
det svake laget finnes i alle himmelretninger, men det er ikke overalt det er nok snø over. Trolig størst problem rundt skoggrensa, over dette blir overliggende snø svært hard.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Normalsituasjon for området med relativt variabelt snødekke. primært skredproblem er vindtrasportert snø over nysnøkrystaller. lett gjenkjenbart og begrenset utbredelse. Kantkorn ved bakken virker vanskelig å påvirke, men kan ikke utelukkes. ingen skredaktivitet observert bortsett fra noen ubetydelige små løssnørutsjer i bratt syd.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
riktig prioritet på skredproblem. stabilisering av fokksnø trolig langsom grunnet lav temp.
Snøprofil

Lagdeling
6 observert


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI01020304050607080Depth [cm]Temperature [°C]e1.5Dz1DOhDd0.3Da2Dd0.3DGNDCreated with niViz on 2020-02-28T09:05:33

Kommentar
Profilen gir et bilde av snødekke der det er vindtransportert snø, altså over ca 1300. Under denne høyden vil øverste 20 cm være erstattet av ubundet nysnø som har pyntet seg med rim på toppen.

Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Hallingdal
Kommune
HEMSEDAL
Posisjoneringskilde
Klikk i kart på regObs
Moh
1637 
Laster kart