10 Snø observasjoner ved (Hallingdal/Hemsedal).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Skredaktivitet
Dato
17.12.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-5,00 °C
Vindhastighet
2,0 m/s
Skydekke
75 %

Copyright
Kaj@obskorps
Snødekke
Nysnø siste døgn
0 cm
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Mye tørr løssnø (10-30cm)
Kommentar
Litt SH (3mm) på overflate, som ble dannet under natt til tirsdag. Øverst del av snødekket består av lett og løs DF og gir god skikjøring. Tynn skarelag 20-40cm fra overflate med tynn kantkorn lag under det- per dags dato gir er den ikke faretegn eller tydelig resultat på stabilitetstest, men det er nok verdt å følge med fremover.

Copyright
Kaj@obskorps
Kommentar
Bilde tatt i retning mot NNV. Snødekke er relativ tynn på rygg og utsatt terreng formasjoner.
Tester
Test
ECTN 7@15cm
Kommentar
I DF
Inkluder i profil
Ja, testen vises i snøprofil.​
Test
ECTN 13@21cm
Kommentar
I FC under skare
Inkluder i profil
Ja, testen vises i snøprofil.​
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø ved bakken
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Svært vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Mange bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 800 meter.
Kommentar
Obstur startet på 800moh (ingen obs fra lavere i dalen)
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Snødekke har generelt gunstig oppbygging og virkermed lett snø opp på mer fast gammel snødekke. Litt umodne FC under skarelag midt i snødekke- er ikke et skredproblem per dags dato, men verdt å følge med på i fremtiden.
Utvikling
Verdt å følge med på kantkorn rundt skarelag
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Kommentar
Har bare sett en liten del av varslingsregion, og har dermed ikke full oversikt.
Snøprofil

Lagdeling
10 observert
Tester
2 test knyttet til snøprofil


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI0102030405060Depth [cm]Temperature [°C]zeie1.5iz1e1icgECTN13ECTN7GNDCreated with niViz on 2020-09-18T03:38:09


Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Beskrivelse
Hemsedal / Hallingdal
Varslingsregion
Hallingdal
Kommune
Hemsedal
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
1106 
+/- nøyaktighet
5 meter
Laster kart