10 Snø observasjoner ved (Hallingdal/Hemsedal).
Observert av
Jørgen@obskorps
Kompetanse
***** (Observatøren tilhører en varslingstjeneste. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4c.)
Tidspunkt observert
16. desember 2019 kl. 14:27
Tidspunkt registrert

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Andre på tur i samme område rapporterte om drønn. Sannsynlig kollaps I kantkornet snø ved bakken.
Skredaktivitet
Dato
16.12.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-5,00 °C
Vindhastighet
0,0 m/s
Skydekke
70 %
Kommentar
Kaldt, rolig vintervær med noe tåke i dalene. Temperaturen har gått noe ned siste døgn. Ikke/generelt lite vind ifm siste snøfall

Copyright
Jørgen@obskorps
Kommentar
Mot nord
Copyright
Jørgen@obskorps
Kommentar
Mot sør.
Snødekke
Total snødybde
80 cm
Nysnø siste døgn
5 cm
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Mye tørr løssnø (10-30cm)
Kommentar
Den siste nysnøen som har kommet uten nevneverdig vind dekker landskapet godt, men det er fremdeles en del terreng som er synlig med stein og busker. Mest snø i N og V vendte leområder. Opp til skoggrensa har snødekket en større del ubundet snø, over er det mykt i overflaten i alle eksposisjoner, med tykkkere og hardere snødekke under overflatesnøen i n og v.

Copyright
Jørgen@obskorps
Kommentar
Overflaten dekkes av 5-10 cm ubundet snø.
Copyright
Jørgen@obskorps
Kommentar
Oppstikkende steiner og relativt tynt snødekke I sørvendt heng.
Tester
Test
LBT @80cm Q3
Kommentar
Brudd i kantkornet snø ved bakken. Rufsete brudd rett på stein, lyng og kratt. Vurderer det svake lagets egenskaper til å ha begrenset evne til å skape forplantning. Det er også generelt vanskelig å påvirke per dags dato.
Inkluder i profil
Nei, testen vises ikke i snøprofil.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 1100 meter.
Kommentar
Som en følge av vind og nedbør fra s og sø.

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø ved bakken
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 1100 meter.
Kommentar
Kantkornlag ved bakken finnes overalt i terrenget, men mine observasjoner den siste perioden tilsier at problemet bare er reelt noen få steder. Det er der den aller første snøen som kom i år la seg til, i forsenkninger og lune formasjoner. Denne første snøen har dannet et smelt/frys lag som kantkornet snø har lagt seg over. Der denne kombinasjonen av faktorer finnes kan man oppleve å skape brudd og få forplantning I dette svake laget. Skredstr vil etter min oppfatning bli begrenset til str 2, da områdene som skaper forutsetning for skred i dette laget har begrenset utstrekning.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Forholdene er relativt stabile. Ingen akutte eller alvorlige skredproblem på det nåværende tidspunkt. Fokksnø under den aller siste nysnøen er i ferd med å stabilisere seg og gir ikke fra seg faretegn. Det pågår oppbyggende omvandling i snødekket nå og temperaturen gir gode vekstforhold for kanting. Kantkornlag ved bakken er velutviklet, men som skredproblem har det etter mening begrenset omfang. Kantkornutvinkng høyere i snødekket og i nærheten av skarelag må følges med på. Det har utviklet seg en del siste tre / fire dager. Vær oppmerksom i bratte forsenkninger i terrenget, spesielt der snødekket er tynt og eller ligger på glatt underlag som vinterens aller første snø, det denne har en viss utbredelse, eller på svaberg/glatt og bratt klippe.
Utvikling
Kulde/klarvær vil sannsynligvis føre til oppbyggende omvandling i snødekket.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Snøprofil

Lagdeling
5 observert
Temperatur
6 observert


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI01020304050607080Depth [cm]-10-8-6-4-20Temperature [°C]e(f)2.5Dz1DOhDd0.5Dc1DGNDCreated with niViz on 2020-09-18T04:24:33


Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Beskrivelse
Hemsedal / Hallingdal
Varslingsregion
Hallingdal
Kommune
Hemsedal
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
1286 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart