10 Snø observasjoner ved (Jotunheimen/Vang).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ferske sprekker
Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Lokal sprekkdannelse rundt skia.
Skredaktivitet
Dato
16.12.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Værobservasjon
Vindretning
Fra vest
Kommentar
Fint og kaldt. Lettskya og litt spredt tåke. Litt økende vind fra vest

Copyright
Even@obskorps
Snødekke
Total snødybde
90 cm
Nysnø siste døgn
10 cm
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Mye tørr løssnø (10-30cm)
Kommentar
Mye tørr løssnø opp til ca 1300.tynnere på rygger og eksponerte terrengformasjoner. Generelt mye løs snø tilgjengelig for transport i alle himmeretninger. Helt opp til 1450 (så høyt jeg kom i dag.

Copyright
Even@obskorps
Copyright
Even@obskorps
Kommentar
Mot V
Tester
Test
ECTN 12@20cm Q3
Stabilitet
Middels
Kommentar
brudd i nedføyka nysnølag i fokksnøen. Ingen forplantning.
Inkluder i profil
Ja, testen vises i snøprofil.​
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Det overliggende laget er mykt.
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø ved bakken
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det svake laget bryter både lett og glatt.
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
3 - Store
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Nedføyka nysnø og kantkorn mot bakken er hovedproblem. Stabilt vær har gitt snødekket tid til å stabilisere seg. Det finnes svake lag med kantkorn høyere opp i dekket, men lite potent hos meg i dag. Mye løs snø tilgjengelig for transport i mange himmelretninger så høyt jeg var i dag (1450). Kalde temperaturer skaper gradient i snøen og holder oppbyggende omvandling i gang.
Utvikling
Med mye snø tilgjengelig for transport vil vindøkning transportere snø i leheng, og vi vil få større utbredelse på neføyka nysnø og fokksnø problematikk.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Snøprofil

Lagdeling
8 observert
Temperatur
6 observert
Tester
1 test knyttet til snøprofil


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI010203040506070Depth [cm]-10-8-6-4-20Temperature [°C]e(f)DiDeDOhDdDaDdDaDECTN12GNDCreated with niViz on 2020-10-21T04:51:17Copyright
Even@obskorps
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Jotunheimen
Kommune
Vang
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
1251 
+/- nøyaktighet
16 meter
Laster kart