12 Snø observasjoner ved (Nordenskiöld Land/SVALBARD).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Drønn i snøen
Drønn på ca 100 moh i tynt snødekke. Det var kantkorn ved bakken som brøyt.
Ferske sprekker
Drønn og kollaps gav sprekker i fokksnøen

Kommentar
Sprekk i fokksnøen etter drønn og kantkorn over bakken som kollapsa
Skredaktivitet
Dato
15.12.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Værobservasjon
Nedbørstype
Snø
Temperatur
-10,50 °C
Vindhastighet
13,0 m/s
Vindretning
Fra nordøst
Skydekke
75 %
Kommentar
Litt snø i lufta i høyden og en del vind,
Snødekke
Total snødybde
60 cm
Nysnø siste døgn
1 cm
Nysnøgrense
0 moh
Snøgrense
0 moh
Grense lagdelt snø
0 moh
Snøfokk
Lett snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Litt tørr løssnø (1-10cm)
Kommentar
Mye vind de siste dagene fra sørøst til nordvest har gitt et snødekke preget av fokksnø i leområder og avblåst ellers. det er relativt lite snø og vinden har de siste dagene trensportert sant og småstein, så ikke så mye snø igjen å flytte på. Men litt nedbør i høyden i dag, så et lite fokksnøprblem er å finne. Men lite snø i overflaten. dypere ned i snødekket er det et vedvarende svakt lag av rim og kantkorn over skare. Dette finner vi nok først og fremst i litt høyre liggende områder og dypere inn i regionen. Dette var svært potent for en uke siden, men fortsatt mulig å komme i kontakt med. spesielt der overliggende fokksnølag er tynt. Eller har det vært relativt mildt de siste dagene og gode forforhold sintring i fokksnøen
Tester
Test
LBT 2@5cm Q2
Stabilitet
Middels
Inkluder i profil
Ja, testen vises i snøprofil.​
Test
ECTN 3@5cm Q2
Stabilitet
Middels
Inkluder i profil
Ja, testen vises i snøprofil.​
Test
ECTP 11@39cm Q1
Stabilitet
Middels
Inkluder i profil
Ja, testen vises i snøprofil.​
Test
LBT 5@39cm Q1
Stabilitet
Middels
Inkluder i profil
Ja, testen vises i snøprofil.​
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedsnødd eller nedføyket overflaterim
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det svake laget bryter både lett og glatt.
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
3 - Store
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Kommentar
Et vedvarende svakt lag av nedsnødd rim og kantkorn over et tynt skare. på dette stedet var det relativt lett å løse ut. Men på obsturen helt opp til Trollsteinen fikk jeg ingen tegn på brudd i dette laget. Jeg vurderer derfor at det er på gunnn har fokksnø over er vanskelig å løse ut. Og problemet er ikke like fremtredende som for en uke siden. da det nok gikk flere store skred på dette laget.

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Kommentar
Vind fra NØ har gitt et ferskt fokksnøproblem i vest og sør vendte lesider
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Snødekket er tynt men relativt krevende. vedvarende svakt lag som er i ferd med å bli pakket inn av fokksnø, men som fortsatt kan påvirkes og da kan skredene bli store. Laget har vist seg å være virkelig potent i forhold til forplantning. det viste dagens ECT også. Et skred i fokksnøen kan være lett å løse ut og kunne gi så stor belastning at det påvirker det svake laget under. Og da kan skredet bli stort. Ellers lite faretegn på turen. Jeg vurdere det til derfor å være en krevende FG 2
Utvikling
Lurer på om den omvendte tempgradienten, men kaldere tempereaturer i snødekket som vi har hatt et par dager nå kan gi dannelse av kantkorn i snøoverflaten. Ellers lite vind og nedbør i dagene fremover.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
I det riktig som det står i varselet at det er kaldt og gode forhold for kantkorndannelse i snødekket? Det har jo vært relativt mildt de siste dagene og temperaturprofil i flere observasjoner de siste dagene viser jo en omvendt gradient.
Snøprofil

Lagdeling
11 observert
Temperatur
8 observert
Tester
4 test knyttet til snøprofil


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI0102030405060Depth [cm]-20-15-10-50Temperature [°C]f3he1.5OhJ(e)3de1dcdaECTP11ECTN3GNDCreated with niViz on 2020-10-21T04:28:54Kommentar
Rim / kantkorn over tynn skare
Kommentar
ECTP i rim / kantkon over tynn skare
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Nordenskiöld Land
Kommune
SVALBARD
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
523 
+/- nøyaktighet
4 meter
Laster kart