10 Snø observasjoner ved Larsbreen og Lars Hierta (Nordenskiöld Land/SVALBARD).
Observert av
Kjetil@obskorps
Kildeangivelse
Har selv sett dette
Kompetanse
**** (Observatører med videregående observatørkurs. Observatøren har mye erfaring med å vurdere skredfare. Observatøren har viderekommende kurs eller tilsvarende erfaring om bruk av regObs og Varsom. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4b.)
Tidspunkt observert
14. desember 2019 kl. 18:50
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Skredaktivitet
Antatt tidsrom
0-6
Antall skred
Noen (2-5)
Kommentar
På min obstur i dag så jeg store skred som må ha gått for ca ei uke siden, siden det er mye fokksnø over. Da stemmer det også med ryktene med at Sysslemannen var ute å fløy over området sist Mandag og fant flere store skred.

Kommentar
800m bruddkant, sannsynligvis gått for ca ei uke siden på rim eller kantkorn over skare
Kommentar
Et mindre skred gått på samme laget som de andre skredene i området
Værobservasjon
Skydekke
0 %
Kommentar
nesten vindstille, klart og måneskinn. Rundt 10 minus nede i byen og minus 14 oppå breen
Snødekke
Kommentar
Varierende. Snødekket er preget av mye vind i det siste. Ligger snø i vest og nordvendte heng. Lite snø under 300m. Får ikke de sprekkene og drønnene vi har hatt tidligere, så det er mulig det kantkornlaget lengere ned er mindre potent, eller at det er bare vanskeligere å påvirke det. Ingen skred gått ned fra Sarkofagen mot Lonyearbreen.

Kommentar
Endel hard fokksnø på veien opp Lars Hierta
Kommentar
Snødekket i østvendte heng er sparsomt
Tester
Test
ECTN 11@3cm Q2
Stabilitet
God
Inkluder i profil
Ja, testen vises i snøprofil.​
Test
ECTN 19@10cm Q2
Stabilitet
Middels
Inkluder i profil
Ja, testen vises i snøprofil.​
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø over skarelag
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
3 - Store
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 300 meter.
Kommentar
Det ser ut som det laget med kantkorn/rim henger bedre sammen nå enn tidligere. At kornene er frosset mer sammen. Iallefall vanskeligere å påvirke både fordi det laget over er hardere og mulig det har mistet noe potensiale
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Fremdeles er det største problemet kantkorn over skare. Og sektoren er nok både vestlige og nordlige heng. Noe vanskeligere å påvirke, men skredene vil bli like store
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Jeg fant ikke noe fokksnøproblem
Snøprofil

Lagdeling
7 observert
Temperatur
5 observert
Tester
2 test knyttet til snøprofil


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI3020100Depth [cm]-20-15-10-50Temperature [°C]Ohe2ze0.5z0.5dECTN19ECTN11Created with niViz on 2020-10-26T05:16:14


Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Stedsnavn
Larsbreen og Lars Hierta
Varslingsregion
Nordenskiöld Land
Kommune
SVALBARD
Posisjoneringskilde
Klikk i kart på regObs
Moh
662 
Laster kart