10 Snø observasjoner ved (Indre Troms/Bardu).
Observert av
mbie@obskorps
Kompetanse
***** (Observatøren tilhører en varslingstjeneste. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4c.)
Tidspunkt observert
14. desember 2019 kl. 13:58
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert

Copyright
mbie@obskorps
Skredaktivitet
Dato
14.12.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Kommentar
Det er ikke observert skredaktivitet på strekningen Sørreisa-Setermoen i dag
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-5,40 °C
Vindhastighet
2,0 m/s
Vindretning
Fra sørøst
Skydekke
5 %
Kommentar
Noe kraftigere vind på toppene. Ca 5 m/s. - 22 grader nede i dalen ved start tur
Snødekke
Total snødybde
160 cm
Nysnø siste døgn
0 cm
Nysnøgrense
0 moh
Snøgrense
0 moh
Grense lagdelt snø
500 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Vindpakket hard
Kommentar
over tregrensen er det varierende snødekke med vindpakket hard og vindpakket myk snø. Hardt og avblåst med regnskare over 900moh. Under tregrensen ca 10cm løs snø med hard smelteomvandlet snø under. fine skiforhold i skogen.
Tester
Test
LBT @0cm
Stabilitet
God
Kommentar
det er god stabilitet i snødekket. Sist mildvær har påvirket snødekket helt til tops.
Inkluder i profil
Ja, testen vises i snøprofil.​
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 500 meter.
Kommentar
Det er ikke observert noen vedvarende svake lag med kantkorn i regionen den siste uka. Lite løs snø tilgjengelig for vindtransport over tregrensen. Snødekket er hardt og avblåst i V/S/Ø eksposisjoner. Vind fra Ø/S/V den siste tiden kan ha lagt fokksnø i NV-NØ eksposisjoner. Forventer at fokksnøen har stabilisert seg de siste dagene.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
det er ikke obsevert skredaktivitet på strekningen Sørreisa- Setermoen i dag. Stabiliteten i snødekket virker å være god. Været tilsier at evt svake lag i fokksnøen i NV-NØ eksposisjoner vil stabilisere seg ytterligere de neste dagene.
Utvikling
Middels kalde temperaturer med lite vind og lite nedbør ifa snø vil ytterligere stabilisere evt svake lag i fokksnøen. Forventer liten utvikling av kantkorn i snødekket grunnet at temperaturenn vil holde seg rundt -5til -8 grader og vi vil sannsynligvis få en liten temperaturgradient i snødekket
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Det kan virke som om vi er i grenseland mellom faregrad 2 og 1. Utviklingen i snødekket de neste dagene kan ytterligere indikere at skredfaren kan vurderes til 1. Usikkerheten ligger i snødekket i NØ-NV eksposisjoner mtp svake lag i fokksnøen.
Snøprofil

Lagdeling
5 observert
Temperatur
10 observert
Tester
1 test knyttet til snøprofil


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI120100806040200Depth [cm]-10-8-6-4-20Temperature [°C]d0.3DOhDd0.5Dc(B)1 - 0.5DOhD(1) det er antydning til oppbyggende omvandling i DF laget rettunder tynt skarelag over 800moh. Ikke et kritisk lag før detevt har utviklet seg videre.(1)Created with niViz on 2020-10-26T05:13:19

Kommentar
stor temperaturgradient i de øverste 40 cm. Utviklingen av kantkorn er ikke som forventet til tross for stor temperaturgradient. Forventer ikke at det vil bli noen stor utvikling av kantkorn da temperaturen vil stige de neste dagene og ligge rundt -5 grader.

Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Beskrivelse
Bardu / Indre Troms
Varslingsregion
Indre Troms
Kommune
Bardu
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
918 
+/- nøyaktighet
5 meter
Laster kart