10 Snø observasjoner ved (Hardanger/Ullensvang).
Observert av
CatoLeganger@obskorps
Kompetanse
*** (Kurset observatør. Observatøren har erfaring med å vurdere snøskredfare. Observatøren har grunnleggende kurs eller tilsvarende erfaring om bruk av regObs og Varsom. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4a.)
Tidspunkt observert
14. desember 2019 kl. 13:14
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Fersk vindtransportert snø
Område: Generelt på fjellet. Varierande kor vinden tek. Sterkare vind i morgontimane. Det har roa seg utover dagen.
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-2,00 °C
Vindhastighet
5,0 m/s
Vindretning
Fra øst
Skydekke
100 %
Kommentar
Det har blåst kraftig frå sør-aust/aust gjennom gårsdagen, i natt og delvis i morgontimane i dag. Vinden har løya noko utover føremiddagen.
Snødekke
Total snødybde
70 cm
Snøfokk
Moderat snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Vindpakket hard
Kommentar
I går og antakeligvis i natt var det kraftig snøfokk. Vurderer det som moderat no. Overflata er frå vindpakka hard til mjuk/hard. Det er også varierande kor mykje snø det er i terrenget; 40-80 cm. Snødekket er godt herja av vinden.

Copyright
Cato Leganger
Himmelretning
Kommentar
Mot nord-aust.
Tester
Test
ECTP 18@54cm Q2
Stabilitet
Middels
Kommentar
Går i brudd i kantkorn/beger ved bakken. Overliggende fokksnø går ikkje i brudd ved test.
Inkluder i profil
Ja, testen vises i snøprofil.​

Copyright
CatoLeganger@obskorps
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø ved bakken
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Svært vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 1100 meter.
Kommentar
Eg vil anta at det finnes i dei fleste himmelretningar over ca 1100 moh. Mogleg den grensa går høgare i ytre del av regionen.

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 700 meter.
Kommentar
Eg finner nedføyka nysnø, samt sjiktoverganger i fokksnøen, men får det ikkje til å gå i brudd ved ECT. Går i brudd ved at eg bryter blokka ut med spaden.

Fotograf
Cato Leganger
Copyright
Cato Leganger
Himmelretning
Kommentar
Korna dryssa ut når eg strauk votten mot det.
Fotograf
Cato Leganger
Copyright
Cato Leganger
Himmelretning
Kommentar
Kantkorn som ligg mot bakken.
Copyright
CatoLeganger@obskorps
Himmelretning
Kommentar
Kantkorn/beger ved bakken.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Primærproblem er knytt til nedføyka svakt lag av nysnø. Det har vore pålagring i nord-nordvestlege heng i går, i natt og i dag tidleg, så nye fokksnøflak har nok danna seg i disse himmelretningene. Eldre flak av fokksnø har nok stabilisert seg relativt bra. Det er elles verdt å merke seg at det er kantkorn ved bakken på ca 1000-1100 moh og oppover. Det er tendensar til overliggende skare, samt vindpakka sjikt som vil beskytte dette laget, men ver obs der snødekket er tynnare.
Utvikling
Det foregår framleis vindtransport i fjellet, men noko mindre enn det siste døgeret. Eg vil anta at det vil vere fare for nye flak av fokksnø i vest til nordvestlige leformasjoner trass i at det byrjar nok å verte relativt vindpakka. Dette vil stabilisere seg dei neste dagane då det er meldt mindre vind.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Snøprofil

Lagdeling
5 observert
Temperatur
7 observert
Tester
1 test knyttet til snøprofil


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI0102030405060Depth [cm]-10-8-6-4-20Temperature [°C]f0.3 - 0.5DhD-MOhDc0.5Dd0.1DECTP18(1) Tendenserar til ein del is i dette laget. (1)GNDCreated with niViz on 2020-10-26T05:47:33


Notater
Tekst
Kantkorn ved bakken over 1100 moh. Full obs kjem i kveld.

Copyright
CatoLeganger@obskorps
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Beskrivelse
Odda / Hardanger
Varslingsregion
Hardanger
Kommune
Ullensvang
Posisjoneringskilde
Klikk i kart på regObs
Moh
1095 
Laster kart