10 Snø observasjoner ved (Hallingdal/Ål).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Fersk vindtransportert snø
Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Fersk fokksnø fra i natt i V-vendte sider. Små mengder og mykt her ved tregrensa. Pålagring foregår fortsatt. Ellers ingen tegn på ustabilitet fra snødekket

Copyright
steinar@obskorps
Kommentar
Pålagring i V-vendt terreng
Skredaktivitet
Dato
14.12.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Kommentar
Ikke sett noe skredaktivitet, men heller ikke sikt til mye skredterreng
Værobservasjon
Nedbørstype
Snø
Temperatur
-3,00 °C
Vindhastighet
5,0 m/s
Vindretning
Fra øst
Skydekke
100 %
Kommentar
Lavt skydekke og lett snøvær
Snødekke
Total snødybde
60 cm
Nysnø siste døgn
5 cm
Nysnøgrense
100 moh
Snøgrense
100 moh
Grense lagdelt snø
800 moh
Snøfokk
Lett snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Vindpakket myk
Kommentar
Terrenget er stort sett snødekt unntatt de mest eksponerte ryggene som er avblåst. Fokksnø i de fleste himmelretninger, ferskest i V-vendte heng som har fått påfyll i natt og fortsatt får. Mest myke dyner her ved tregrensa, antagelig mer vindpakket høgere på fjellet.

Copyright
steinar@obskorps
Kommentar
4F lett vindtransportert snø i V-vendt side
Tester
Test
ECTN 5@15cm Q2
Stabilitet
God
Kommentar
Brudd i sjikt i fersk fokksnø. Ikke forplantning da snøen er laust pakka. Kan tenkes at det er mer vindpakket høgere på fjellet og dermed mer flakdannelse
Inkluder i profil
Ja, testen vises i snøprofil.​
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Dårlig binding mellom lag i fokksnøen
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 1100 meter.
Kommentar
Fokksnøen viser liten evne til bruddforplantning her ved tregrensa, må ta høyde for mer vindpakking og muligens skred str 2 høgere på fjellet

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø under skarelag
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det overliggende laget er mykt.
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 900 meter.
Kommentar
Finner kantkornlag i dagens observasjon også, men overliggende lag har liten evne til bruddforplantning. Ved tester slår en istykker overliggende sprø skarelag uten tegn til mer dramatikk. Utbredelse som skredproblem er veldig begrenset
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Mest fram i dagen skredproblem er dårlig binding i fersk fokksnø. Kantkornlag lurer lenger nede i snødekket, men utbredelsen som skredproblem er liten.
Utvikling
Pålagring skjer fortsatt i V-vendte sider. Gunstig temp for stabilisering slik at i sum vil situasjonen i fokksnøen bli uendret. Tilstanden til kantkornlag vil også være nokså uendret så lenge det er mild og skyet og ingen markant temp.gradient i snøen.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Bra varsel!
Snøprofil

Lagdeling
7 observert
Temperatur
5 observert
Tester
1 test knyttet til snøprofil


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI010203040506070Depth [cm]-10-8-6-4-20Temperature [°C]d(z)0.5DOhDd(z)0.5DOhDe1DOhDc(v)1DECTN5GNDCreated with niViz on 2020-10-26T04:53:34


Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Beskrivelse
Ål / Hallingdal
Varslingsregion
Hallingdal
Kommune
Ål
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
1026 
+/- nøyaktighet
5 meter
Laster kart