6 Snø observasjoner ved (Svartisen/RANA).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Fersk vindtransportert snø
Område: Generelt på fjellet
Skredaktivitet
Dato
14.12.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Kommentar
Relativt god sikt helt opp
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Vindhastighet
10,0 m/s
Vindretning
Fra sørøst
Skydekke
100 %
Kommentar
Økende vind etterhvert. Mye fokk over 500moh

Copyright
Gøran@ObsKorps
Snødekke
Total snødybde
55 cm
Nysnø siste døgn
0 cm
Nysnøgrense
0 moh
Snøgrense
0 moh
Snøfokk
Moderat snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Annet
Kommentar
Opp til ca 450moh (skoggrense) ingen endring på snøpakken siden observasjon torsdag 12.12. Over skoggrensen er det mye forskjellig, avblåst mildværsskare, vindpakket snø med forskjellig hardhet(fra 4f til knallharde sastrugier) i fjellet er knauser og rygger avblåst, lite snø i alle eksposisjoner da det har vært mye vind fra alle retninger. Akkurat nå er det nok mest snø i vestvendte formasjoner og bak rygger hvor vinden har blåst snøen inn.snøgrense til havnivå i stort sett hele sørlig del av regionen

Copyright
Gøran@ObsKorps
Kommentar
Mye vindpåvirka i skoggrense og over
Copyright
Gøran@ObsKorps
Kommentar
Sør vendt terreng
Copyright
Gøran@ObsKorps
Kommentar
Østvendte sider
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 400 meter.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Fokksnøflak med nedfokket nysnø er skredproblemet her. Disse kan løses ut av skiløper i bratt terreng. Et lag med begynnende kantkorn mellom skare og fokksnø, er under utvikling, men foreløpig ikke aktivt. Velger å holde fg-2 moderat da det fortsatt er noe snø tilgjengelig for transport.
Utvikling
Fortsatt litt snø tilgjengelig for transport i høyden gjør at det fortsatt kan bli pålagring i lesider og nye tynne flak dannes. Men vi trenger nok mere snø kombinert med vind..dersom synkende temperaturer vil utvikling av kantkornlaget skyte fart ettersom snødekket er tynt og gradient kan bli stor. Viktig å følge med her.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Skredproblem og fg stemmer ifht min obs idag
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Beskrivelse
Rana / Svartisen
Varslingsregion
Svartisen
Kommune
RANA
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
676 
+/- nøyaktighet
24 meter
Laster kart