Snø observasjon ved (Sør-Troms/).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Værobservasjon

Copyright
fred@obskorps
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Beskrivelse
Harstad / Sør-Troms
Varslingsregion
Sør-Troms
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
402 
+/- nøyaktighet
5 meter
Laster kart