8 Snø observasjoner ved (Romsdal/RAUMA).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Skredaktivitet
Dato
13.12.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Kommentar
Ingen ferske skred å se, men ihvertfall 1 nedføyket som har trolig gått ca.onsdag.

Copyright
Urpu@Romsdal
Kommentar
Nedføyket bruddkant og masser ca. midt på bildet, tipper 2-3 dager gammelt.
Snødekke
Total snødybde
100 cm
Nysnø siste døgn
0 cm
Snøgrense
0 moh
Grense lagdelt snø
600 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Vindpakket hard
Kommentar
Snø under tregrensa var porøs tynn skare og kantkorn , og småe fokksnø flekker (1F eller 4F) , med fuktig storkornet mot bakken. Stor temperatur gradient . Over tregrensa er det vindherjet og mye er erodert: gammel skare er blåst fram mange steder , ellers er det sastrugier , bølger og annet hardt (1F og P) bærende fokksnø. Lite snø tilgjengelig for ev. ny vind. Mykere fokksnø er bare å finne i enkelte skjerma formasjoner. Plussgradene på onsdag har "flambert" overflaten til ca.10-1100, men det har jo ikke regnet så skare er tynn, og er allerede porøs og på veg til å bli kantkorn/borte. Snøoverflate betydelig kaldere enn luft.

Copyright
Urpu@Romsdal
Kommentar
Mot vest.
Copyright
Urpu@Romsdal
Copyright
Urpu@Romsdal
Kommentar
Flambert creme brulee snøoverflate ved tregrensa
Copyright
Urpu@Romsdal
Kommentar
Vestvendt side i ettermiddagssol.
Tester
Test
LBT @15cm Q2
Stabilitet
God
Kommentar
Nedføyket nysnø som svikter
Inkluder i profil
Ja, testen vises i snøprofil.​
Test
LBT @35cm Q3
Kommentar
Sjikt/nedføyket nysnø
Inkluder i profil
Ja, testen vises i snøprofil.​
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 600 meter.
Kommentar
Fant bare nedføyket nysnø som problem i dag: enten oppå skare, eller oppå en annen fokksnø. Det måtte som regel stor tilleggslast til å få brudd, bortsett fra hvis det svake laget hadde noe hardare under (som feks.skare). Mye av snøen har sannsynligvis forsvunnet ut i lufta under den harde vinden.

Copyright
Urpu@Romsdal
Kommentar
Nedføyket nysnø som svikter på 15cm dybde . Over er det 1F-4F fokksnø.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Det var en fin desemberdag til fjells idag: lite vind, noen minusgrader og fint lys. Vinden de siste dagene har tatt hardt på snøen, og overflate bærer preg av det. Snø overflate var generelt sett ganske kald (-4'c ved 500 der 0'c i luft , og -9'c ved 1000 der -4'c i luft) så det blir dannet kantkorn høgt i snødekke. Fant egentlig ikke noe fokksnø som lå i spenn og det måtte nokså mye til for å tråkke ut flak. Men tenker det kan muligens gå str 2 skred med stor tilleggslast i få heng. Eventuelt str 1 i noen heng. Så intrykk av fg 1 der vi gikk i dag. Det kan dok være forskjeller i regionen.
Utvikling
Synkende.
Faregrad
faregrad 1 Liten

Copyright
Urpu@Romsdal
Kommentar
Vi fant såvidt litt mykere fokksnø i høyden, her i en nordvendt skjermet formasjon.
Copyright
Urpu@Romsdal
Kommentar
Sastrugier på ryggen
Snøprofil

Lagdeling
7 observert
Temperatur
8 observert
Tester
2 test knyttet til snøprofil


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI100806040200Depth [cm]-10-8-6-4-20Temperature [°C]hMOhMd(h)D-MOhDdDvDy(v)D(1) Også sjikt på 7cm som svikter med stor tilleggslast.(2) Svikter øverst m stor tilleggslast,Q2(3) Sjikt på 35 som svikter med ekstra stor tilleggslast(4) Mildværet 4.des.(5) Totalt ca.250cm snø her (1)(2)(3)(4)(5)Created with niViz on 2020-10-26T05:49:16

Kommentar
Tykk snødekke her, ca.250 cm totalt. Fuktig fra ca.1m og nedover.


Copyright
Urpu@Romsdal
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Beskrivelse
Rauma / Romsdal
Varslingsregion
Romsdal
Kommune
RAUMA
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
975 
+/- nøyaktighet
5 meter
Laster kart