10 Snø observasjoner ved (Svartisen/BEIARN).
Observert av
André@obskorps
Kompetanse
*** (Kurset observatør. Observatøren har erfaring med å vurdere snøskredfare. Observatøren har grunnleggende kurs eller tilsvarende erfaring om bruk av regObs og Varsom. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4a.)
Tidspunkt observert
13. desember 2019 kl. 12:50
Tidspunkt registrert

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Skredaktivitet

Tørre flakskred

Dato
13.12.2019
Antatt tidsrom
18-24
Antall skred
Noen (2-5)
Skredutløser
Naturlig utløst
Størrelse
1 - Små
Utbredelse
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde midt
Høyde: 700 meter.
Nedre høyde: 500 meter.

Copyright
André@obskorps
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-3,20 °C
Vindhastighet
3,0 m/s
Vindretning
Fra sør
Skydekke
20 %
Snødekke
Total snødybde
70 cm
Nysnø siste døgn
0 cm
Nysnøgrense
0 moh
Snøgrense
0 moh
Grense lagdelt snø
200 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Litt tørr løssnø (1-10cm)
Kommentar
Tynn skorpe etter mildværet opp til 300moh, avtagende opp til 500moh. Fokksnø over 500moh med lommer med ok ski forhold. Håndtester og LBT gir hard Q2 i fokksnø. Noen større sammenhengende fokksnø områder.
Tester
Test
ECTN 17@20cm Q3
Stabilitet
God
Kommentar
LBT avslørte ikke det svake laget. Ect testen avslørte det! Men det stemte med alle andre småtester underveis.
Inkluder i profil
Ja, testen vises i snøprofil.​

Copyright
André@obskorps
Copyright
André@obskorps
Copyright
André@obskorps
Copyright
André@obskorps
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Dårlig binding mellom lag i fokksnøen
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde midt
Høyde: 1000 meter.
Nedre høyde: 500 meter.
Kommentar
Kan være lokale variasjoner etter fjell og daler
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Det finnes svake lag i fokksnøen. Q2 på hard belastning. Ectn på #17. Der ligger fokksnø spredt utover med fin skisnø i mellom
Utvikling
Forventer at det stabiliseres ytterligere
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Fint
Snøprofil

Lagdeling
3 observert
Temperatur
9 observert
Tester
1 test knyttet til snøprofil


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI050100150200Depth [cm]-10-8-6-4-20Temperature [°C]L2Dc1Dc1DECTN17GNDCreated with niViz on 2020-05-28T04:24:55

Kommentar
Gravde ikke gjennom MFcl men stakk med søkestang.

Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Beskrivelse
Beiarn / Svartisen
Varslingsregion
Svartisen
Kommune
BEIARN
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
687 
+/- nøyaktighet
13 meter
Laster kart