10 Snø observasjoner ved (Voss/Voss).
Observert av
Steinar@Tindeguide.no
Kompetanse
***** (Observatøren tilhører en varslingstjeneste. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4c.)
Tidspunkt observert
13. desember 2019 kl. 13:22
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Fersk vindtransportert snø
Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Snødrift er muligens på hell, tror det meste av snø er flyttet på. Snøoverflaten er vindpakka mjuk til hard over ca 750.

Copyright
steinar@tindeguide.no
Kommentar
Bærende fokksnø, sjøl med smalski.
Skredaktivitet
Dato
13.12.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Værobservasjon
Vindhastighet
8,0 m/s
Vindretning
Fra sør
Skydekke
100 %
Kommentar
Letter skydekke utover formiddagen, og tendens til godt lys fra kl 12. Måneskinn var det i natt. Vinden tar i perioder bra og det er egentlig umulig å gjøre detaljerte kornobservasjoner pga snøføyke i profilet. Kaldere temp i dag.
Snødekke
Total snødybde
100 cm
Nysnø siste døgn
3 cm
Nysnøgrense
500 moh
Snøgrense
200 moh
Snøfokk
Lett snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Vindpakket myk

Copyright
steinar@tindeguide.no
Kommentar
Mot vest, Finnbufjellet.
Copyright
steinar@tindeguide.no
Kommentar
Innsynk tjukt snødekke.
Copyright
steinar@tindeguide.no
Kommentar
Ved 950 moh, i nordvest leside, HS ca 200 cm. Fuktig beger 2-3 mm ligger under skarelag og massiv (170cm) RG pakke som er P til 1P hard. Den ovre pakka er 4F hard med innsynk til midt på leggen når en går av skia.
Copyright
steinar@tindeguide.no
Kommentar
Stakk hånda under snøen på tynt snødekke ca 920 moh. Tørr beger under porøst skarelag. HS her var 30 cm.
Copyright
steinar@tindeguide.no
Kommentar
Avblåst kolle, 940 moh. Bilde mot nordøst.
Copyright
steinar@tindeguide.no
Kommentar
860 moh. Bilde mot nord.
Copyright
steinar@tindeguide.no
Kommentar
Erodert loside. Bilde mot nordvest.
Copyright
steinar@tindeguide.no
Kommentar
Vindpreget overflate 860moh, bilde mot sørvest.
Tester
Test
ECTP 3@48cm Q3
Stabilitet
Middels
Inkluder i profil
Ja, testen vises i snøprofil.​
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø ved bakken
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Svært vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
3 - Store
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 800 meter.
Kommentar
Kanten ved bakken er det svakeste laget i alle tre profiler jeg har gravd, men det er nok vanskelig å løse ut. I høydeintervallet 700 - 1000 er det snømektighet som kontrollerer om kant er fuktig eller tørr, ikke høyde over havet. Der snødekket er under ca 70-80 cm er kant nå blitt tørr. Må opp i høyden neste gang og sjekke utløsbarhet der mildværet ikke har vært.

Tørre flakskred

Type svakt lag
Dårlig binding mellom lag i fokksnøen
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det svake laget bryter både lett og glatt.
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Svært lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 900 meter.
Kommentar
Det finnes fersk fokksnø og med riktig himmelretning, terrengkurvatur og helning er det sannsynlig å løse ut med liten tb. Dette er min antagelse baser på at jeg tråkka ut innblåst snø under en skavl, 800 moh. Fokksnø stabiliserer raskt med mild temp rundt - 2 til 0 grader.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Får lite faretegn i slakt terreng. Det er mye fersk fokksnø i lesider mot nord. En skiløper vil lett kunne utløse skred str 2, men gunstig temp stabiliserer fokksnø raskt. Det er løse og tørre lag av kantkorn / beger ved bakken, spes der snømektighet er tynt (under 80 cm). Det skal nok stor tb til for å løse ut skred i dette laget under 1000 moh. Opp mot 1300-1400 moh kan det være svært annerledes forhold da mildværet ikke gikk så høyt i forrige uke. Dette må sjekkes. Fg 2 I dag, men vesentlig høyere der det pågår aktiv pålagring av fokksnø.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Det har vært et godt og mer treffende varsel de siste dagene.
Snøprofil

Lagdeling
4 observert
Tester
1 test knyttet til snøprofil


Created with niViz on 2020-05-28T04:01:56FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI01020304050Depth [cm]Temperature [°C]f3.5D-MOhDe1.5Dd0.5DECTP3(1) Fuktighet tørker gradvis opp i begerkrystalllaget vedbakken.(1)GND

Kommentar
Mista termometer ved bilen og dermed ingen temp måling i dag. NB! Det skal være ECTP 13 (ikke 3). Får ikke endra test.


Copyright
steinar@tindeguide.no
Kommentar
ECTP13@48 (bakken) på 3mmDH
Copyright
steinar@tindeguide.no
Kommentar
Ca 1000 moh, heng vendt mot nnv. 2-3 mm og tørr beger ved bakken, men som ligger under tynnere skare. Her var det overraskende lite hold i snøen og da jeg gikk av skia sank jeg til bunns.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Beskrivelse
Voss
Varslingsregion
Voss
Kommune
Voss
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
998 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart