10 Snø observasjoner ved (Heiane/Sirdal).
Observert av
Salvesen@obskorps
Kildeangivelse
Har selv sett dette
Kompetanse
*** (Kurset observatør. Observatøren har erfaring med å vurdere snøskredfare. Observatøren har grunnleggende kurs eller tilsvarende erfaring om bruk av regObs og Varsom. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4a.)
Tidspunkt observert
13. desember 2019 kl. 12:32
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Fersk vindtransportert snø
Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Fremtredende helt ned til snøgrensen
Ferske sprekker
Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Myke flak, oppsprekking rundt ski og ferske naturlige sprekker i små leheng

Copyright
Salvesen@obskorps
Copyright
Salvesen@obskorps
Copyright
Salvesen@obskorps
Skredaktivitet
Dato
13.12.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-1,00 °C
Vindhastighet
16,0 m/s
Vindretning
Fra sørøst
Skydekke
90 %
Kommentar
Vindfullt.

Copyright
Salvesen@obskorps
Copyright
Salvesen@obskorps
Snødekke
Total snødybde
40 cm
Snøgrense
500 moh
Snøfokk
Kraftig snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Litt tørr løssnø (1-10cm)
Kommentar
Begynner å minne om vinter her nå. Snødekte veier fra 650moh og tørr(ere) snøoverflate enn før. Skiføre fra 700moh. Overflaten veksler mellom avblåst regnskare og fokksnø med hardhet som øker med høyden. Nordvest til vestvendte heng har samlet mest.

Copyright
Salvesen@obskorps
Kommentar
550moh Hunnedalen
Copyright
Salvesen@obskorps
Kommentar
800moh
Copyright
Salvesen@obskorps
Tester
Test
ECTN 13@10cm Q2
Stabilitet
Middels
Kommentar
Neste kollaps ectn25 @30 Q3
Inkluder i profil
Ja, testen vises i snøprofil.​

Copyright
Salvesen@obskorps
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Dårlig binding mellom lag i fokksnøen
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 600 meter.
Kommentar
Fristende å sette vanskelig å løse ut fordi den milde relativt fuktige nysnøen later til å stabilisere seg raskt, men det blåser så friskt at jeg turte ikke.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Klassisk fokksnøproblematikk, men relativt mildt så stabiliserer seg fortløpende.
Utvikling
Vedvarende vind og noe snø vil opprettholde situasjonen gjennom helga.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Temmelig spot on. Teksten har høy grad av gjenkjenning på tur i dag.
Snøprofil

Lagdeling
3 observert
Temperatur
11 observert
Tester
1 test knyttet til snøprofil


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI020406080100Depth [cm]-10-8-6-4-20Temperature [°C]h(L)0.5 - 3Mc(d)0.5Mv0.5ECTN13GNDCreated with niViz on 2020-10-26T05:11:57Copyright
Salvesen@obskorps
Kommentar
Kjapp forenklet profil i dag, men essensen er med
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Beskrivelse
Sirdal / Vest-Agder
Varslingsregion
Heiane
Kommune
Sirdal
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
863 
+/- nøyaktighet
5 meter
Laster kart