10 Snø observasjoner ved (Salten/FAUSKE).
Observert av
Sølve@Nordland_fk
Kompetanse
*** (Kurset observatør. Observatøren har erfaring med å vurdere snøskredfare. Observatøren har grunnleggende kurs eller tilsvarende erfaring om bruk av regObs og Varsom. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4a.)
Tidspunkt observert
13. desember 2019 kl. 12:07
Tidspunkt registrert

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert

Copyright
Sølve@SVV
Kommentar
Kan fremprovosere skytende sprekker på savlkanter ol. Ikke god forplantningsevne, stor tilleggsbelstning.
Skredaktivitet
Dato
13.12.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-1,00 °C
Vindhastighet
7,0 m/s
Vindretning
Fra sør
Skydekke
1 %
Snødekke
Nysnø siste døgn
0 cm
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Vindpakket hard

Copyright
Sølve@SVV
Kommentar
Sastrugi av snø over mildværsskaren som ble dannet 11.des. nordvendt helning.
Copyright
Sølve@SVV
Kommentar
Mot Nattmålstuvene
Copyright
Sølve@SVV
Kommentar
Mot preikstoltind
Tester
Test
LBT @0cm
Kommentar
Blokken begynte å vagge på bakken. Ingen definerte brudd.
Inkluder i profil
Nei, testen vises ikke i snøprofil.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Dårlig binding mellom lag i fokksnøen
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
1 - Små
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Kommentar
Det virket stabilt i området jeg var, men det kan være mer fokksnø med dårligere bindinger andre steder.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Det virker stabilt i dette området, men kan nok være mer ustabile lag med fokksnø andre steder i regionen. Jeg har ikke observert kantkorn, men det kan godt finnes andre steder.
Utvikling
Det er både fukt og temperaturgradient i snødekket. Snødekket er også tynt, så ved kaldt vær ligger det ann til omvandling til kantkorn.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Faregrad i dette området er nok 1, men mener faregrad to for regionen er riktig.
Snøprofil

Lagdeling
4 observert
Temperatur
10 observert


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI020406080100120Depth [cm]-10-8-6-4-20Temperature [°C]hMOhDdDOhDGNDCreated with niViz on 2020-05-28T02:46:21

Kommentar
I skogen var det fire skarelag. Ikke observert kantkorn. Ingen lag som går lett.

Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Beskrivelse
Fauske / Salten
Varslingsregion
Salten
Kommune
FAUSKE
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
464 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart