7 Snø observasjoner ved (Salten/FAUSKE).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Noe snøtransport finnes over 400 moh, men i beskjedne mengder.

Copyright
kjus@nortind
Kommentar
Snødekket er relativt beskjedent generelt på fjellet. Vind fra sø de siste dagene har flyttet noe snø, men ikke store mengder.
Skredaktivitet
Dato
13.12.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet

Copyright
kjus@nortind
Kommentar
Ingen skredaktivitet observert. Bilde viser Kvalhornet og Eitråskartinden. Generelt lite snø. Det som er er generelt stabilt. Snø er vindtransportert inn i nordlig og nordvestlig sektor og kan fortsatt være ustabilt i enkeltheng.
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-3,00 °C
Vindhastighet
6,0 m/s
Vindretning
Fra sørøst
Skydekke
10 %
Kommentar
Nydelig vær i fjellet. Minus 3 grader på 620 moh og lettbris (5-6 m/s) fra sø. Flott skiføre hele veien fra 620 moh til vei. Spesielt raskt føre fra 400 moh da det er en tynn skarehinne på toppdekket.
Snødekke
Total snødybde
50 cm
Nysnø siste døgn
0 cm
Snøgrense
0 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Vindpakket myk
Kommentar
Snødekket varierer med høyden. Fra 0-400 moh er snødekket mykt og løst med en tynn skarehinne på topp. Fra 400 moh er snødekket mer påvirket av vind og man finner alt fra mykt bundet snø til hardere (1 finger) bundet snø og partier med eksponert skare (ikke veldig hard skare). Videre er terrenget over 600 moh relativt skrint med snø. Skiføret er egentlig veldig lettkjørt og til tider meget bra. Jeg har ikke funnet kantkorn i snødekket. Har sjekket i ulike høyder og dybder.
Tester
Test
CTM 21@13cm Q2
Stabilitet
God
Kommentar
Bruddet skjer i et nedføket sjikt med fokksnø.
Inkluder i profil
Nei, testen vises ikke i snøprofil.

Copyright
kjus@nortind
Kommentar
Snøprofil 620 moh nord aspekt.
Copyright
kjus@nortind
Kommentar
Bildet viser brudd ifm med spadetest, men brudd ved CT test skjer i samme sjikt.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Dårlig binding mellom lag i fokksnøen
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 600 meter.
Kommentar
Det er nok flyttet noe snø de siste døgn med vind fra sø. Kulde høyere opp vil bety at ny fokksnø (i nv-nø sektor) bruker litt tid på å stabilisere seg. Fokksnøen finnes i noen heng og i de hengene jeg observerte virker stabiliteten god (620 moh).
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Snøstabiliteten i fjellet er generelt god. Skredproblem knytter seg til fokksnø i vest- og nordlig sektor.
Utvikling
Lite løs snø tilgjengelig for transport. Ingen observasjoner av kantkorn eller rim.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Bilder
Bilder av Snøprofil

Copyright
kjus@nortind
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Salten
Kommune
FAUSKE
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
603 
+/- nøyaktighet
12 meter
Laster kart