8 Snø observasjoner ved (Heiane/Sirdal).
Observert av
Agnes@rogfk
Kompetanse
*** (Kurset observatør. Observatøren har erfaring med å vurdere snøskredfare. Observatøren har grunnleggende kurs eller tilsvarende erfaring om bruk av regObs og Varsom. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4a.)
Tidspunkt observert
12. desember 2019 kl. 12:55
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Værobservasjon
Nedbørstype
Snø
Temperatur
-1,80 °C
Vindhastighet
5,0 m/s
Vindretning
Fra sør
Skydekke
85 %
Kommentar
Forholdsvis rolig, av og til blåser det litt og snør det litt. Kommer som sludd lenger ned.

Copyright
Agnes@svv
Kommentar
Av og til titter sola frem
Copyright
Agnes@svv
Kommentar
Sett mot Moltekvæven fra bommen
Snødekke
Total snødybde
50 cm
Nysnø siste døgn
12 cm
Nysnøgrense
550 moh
Snøgrense
550 moh
Grense lagdelt snø
700 moh
Snøfokk
Lett snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Litt tørr løssnø (1-10cm)
Kommentar
Ujevn og stedvis vindherjet snødekke. Snødybden varierer fra 0 (avblåst) til vel over 1 m i nordvendte lesider. Generelt 40-60 cm. Pudder i vindskjermede områder under tregrensa. Over tregrensa er overflaten vindpåvirket med generelt forholdsvis myk fokksnø.

Copyright
Agnes@svv
Copyright
Agnes@svv
Kommentar
Fra Moltekvæven
Tester
Test
ECTX
Stabilitet
God
Kommentar
Fokksnøen ser ut til å binde seg godt til underliggende smeltformer/skare. Umulig å påvirke svakere lag under skaren (smelteomvandlet nedføyket snø). Ved lille blokktest er det Q3 brudd ved overgangen fra fokksnø til eldre smelteomvandlet snø. Muligens jeg hadde fått et resultat hvis jeg hadde prøvd CT og ikke ECT.
Inkluder i profil
Ja, testen vises i snøprofil.​

Copyright
Agnes@svv
Skredproblem

Våte flakskred

Type svakt lag
Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
1 - Små
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 700 meter.
Kommentar
Fant ikke et svakt lag men stedvis kan det forekomme noe dårlig binding mellom nyere fokksnø og eldre skare/smelteomvandlet snø.

Copyright
Agnes@svv
Kommentar
Q3 brudd i overgangen mellom nyere fokksnø og eldre smelteomvandlet snø ved lille blokktest.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Snødekket oppleves som stabilt. Noe varm snøfall de siste dagene og lufttemperaturer rett under null gjør at nyere fokksnø binder seg raskt og godt til underlaget av eldre smelteomvandlet snø. Eventuelle svake lag som tidligere var et skredproblem holder på å bli omvandlet på denne lokaliteten og ligger under flere bærende skarelag. Ingen kantkorn ved bakken men våt snø.
Utvikling
Det er meldt mer vind og snø de neste dagene med temperaturer som svinger rundt 0. Muligens økende fare for våte løssnøskred men det forventes at snøen vil binde seg raskt til underlaget så faren for flakskred anses som liten.
Faregrad
faregrad 1 Liten
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Faregraden kan godt stemme for kaldere områder lenger nord i Heiane. Her opplevdes faregraden som liten.
Snøprofil

Lagdeling
8 observert
Temperatur
10 observert
Tester
1 test knyttet til snøprofil


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI0102030405060708090Depth [cm]-10-8-6-4-20Temperature [°C]h(M)1.5VOhWd(h)0.5MOhMh(L)1MOhMd1Mc1.5DECTXGNDCreated with niViz on 2020-10-21T04:03:15

Kommentar
Myk fokksnø i toppen over noe hardere fokksnø (topp 10-30 cm). Herunder flere lag med fuktig, hard og mindre hard skare og smelteformer. I dybden er et mykere lag som kan ha vært nedføyket nysnø men som nå blir smelteomvandlet. Ved bakken er snøen ganske våt. Ingen kantkorn her på 900 moh.


Copyright
Agnes@svv
Kommentar
Lille blokktest
Copyright
Agnes@svv
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Beskrivelse
Sirdal / Vest-Agder
Varslingsregion
Heiane
Kommune
Sirdal
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
906 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart