11 Snø observasjoner ved (Hardanger/SAUDA).
Observert av
ÅgeMidthun@obskorps
Kompetanse
*** (Kurset observatør. Observatøren har erfaring med å vurdere snøskredfare. Observatøren har grunnleggende kurs eller tilsvarende erfaring om bruk av regObs og Varsom. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4a.)
Tidspunkt observert
12. desember 2019 kl. 12:55
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Fersk vindtransportert snø
Det har kommet en del snø siste dager i denne høyden. Også i dag. Dominerende vindretning SV, slik at N-NØ-Ø-vendte sider har samlet mest snø.

Himmelretning
Kommentar
Bilde fra gravestedet.
Værobservasjon
Nedbørstype
Snø
Temperatur
-1,30 °C
Vindhastighet
5,0 m/s
Vindretning
Fra sørvest
Skydekke
100 %
Kommentar
Veldig skiftende vær, med dårlig sikt og en del nedbør/snøbyger i observasjonstiden.

Himmelretning
N
Kommentar
Nordvendt side.
Snødekke
Total snødybde
100 cm
Nysnø siste døgn
15 cm
Nysnøgrense
500 moh
Snøgrense
300 moh
Grense lagdelt snø
600 moh
Snøfokk
Lett snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Vindpakket myk
Kommentar
Vekslende snøoverflate generelt. Fra vindpakket myk i store områder, med innslag av bærende mildværsskare over rygger og oppstikkende terrengformer. Snødybde svært variabel. Mulig å stikke hele søkestanga til bunns i leheng, mens det bare er halvmeteren på de mest vinderoderte stedene.

Himmelretning
Ø
Kommentar
Bilde tatt 100 meter lavere enn observasjonspunktet. Terrenget begynner å jevnes ut.
Tester
Test
ECTX
Kommentar
Hadde forventet en kollaps her også, skar av blokka med tau i bakkant, så det er mulig den hadde noe bedre støtte. Likevel var jeg litt overrasket over at det ikke kom noe som helst brudd i denne testen. Det kan indikere at det som kollapset på CT har liten brudd- og forplantningsevne når arealet er større.
Inkluder i profil
Nei, testen vises ikke i snøprofil.
Test
CTM 11@90cm Q3
Stabilitet
Middels
Kommentar
To CT-tester ga samme resultat. Brudd i løsere smelteformer under andre skarelag. Men antar at egenvekta fra søyla bidrar til kollapsen, og at det som skiløper skal noe til å trigge dette laget. Det ligger også skjult under bærende skarelag.
Inkluder i profil
Ja, testen vises i snøprofil.​
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Dårlig binding mellom lag i fokksnøen
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det svake laget bryter både lett og glatt.
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 700 meter.
Kommentar
Det kom et dryss med sprøhagl som ligger mellom 10 og 30 cm dypt der fokksnøen har lagt seg over. Finner dette igjen på litt ulike steder, og det gir respons og et relativt glatt brudd mot underliggende snø. Kortsiktig problem, med usikker på om det gir små eller middels store skred.

Himmelretning
Ø
Kommentar
Sprøhagl som triller på spaden.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Det har vært mye mildvær, spesielt under 1000 moh. Snødekket er godt preget av dette. Nedre del av snødekket består primært av smelteformer med innslag av skare. Øvre del av snødekket er vindtransportert nysnø - fokksnø. Fokksnøen har nok lagt seg over skarelaget på mildvær og sånn sett fått god binding mot underlaget. Det virker som om sjikt i fokksnøen er det mest potente problemet i øyeblikket. Kantkort synes ikke å være til stede i den høyden jeg var i dag. Man må nok over 1000 moh for at disse skal ha "overlevd", men det blir litt spekulasjoner.
Utvikling
Jeg tenker at kommende dager, og uka framover vil gi noen nysnø i fjellet, men ikke store mengder. Temperaturen vil også være av en sånn art at det virker stabiliserende på fokksnøproblemet. Det virker ikke som om det blir noe særlig kulde som kan drive frem kantkort helt med det første. Det finnes godt med fukt i snødekket, så det er klart at kantingsprosessen er verdt å følge med på i høyden.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er for høy
Kommentar
Kanskje en svak treer er riktig for dagen i dag. Drister meg til å antyde en noe synkende faregrad for morgendagen.

Himmelretning
Kommentar
Vindformer, ser oppover mot Ravnafjell.
Snøprofil

Lagdeling
9 observert
Temperatur
10 observert
Tester
1 test knyttet til snøprofil


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI50050100150Depth [cm]-10-8-6-4-20Temperature [°C]h0.5 - 1OhL0.5 - 1MOhM0.5Mid0.1Do1Dd0.1DCT11 Q3(1) Ligger en del sprøhagl under siste nysnø. Kom trolig sammenmed lyn og uvær sent i går kveld. Overliggende flak sklirstedvis ganske lett ut på disse sprøhaglene og kan gi lokaltmer ustabile forhold i et kort perspektiv.(2) Fikk kollaps øverst i dette laget, under skare, på CT.(3) Mulig noe svakt FCxr helt i bunn, men det var grove, løstbundede smelteformer ned mot bakken. Ikke tydelig spor etterkant her.(1)(2)(3)GNDCreated with niViz on 2020-10-21T04:58:43Himmelretning
Ø
Kommentar
Søyle som kollapset dypt på CT. I kollapsen sklei ei øvre blokk av i sjiktet i fokksnøen der sprøhaglet finnes.
Notater
Tekst
Ved. svakt lag, kantkorn ved bakken, så er det vanskelig å si om dette bør ut. I vår del av regionen er det lite ferdsel over 1000 moh så tidlig på vinteren, slik at relevansen i varselet er begrenset. Om man kan ta det med som en note i teksten i stedet, så er kanskje det en måte å fjerne det som skredproblem men likevel beholde det som et obs for de som måtte ferdes høyere opp?
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Beskrivelse
Sauda / Hardanger
Varslingsregion
Hardanger
Kommune
SAUDA
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
901 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart