10 Snø observasjoner ved (Hallingdal/Hemsedal).
Observert av
Finn@obskorps
Kompetanse
Ukjent (Ukjent kompetanse.)
Tidspunkt observert
12. desember 2019 kl. 10:15
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Område: På dette stedet. Beskrivelse: Gikk en kort tur fra harahorn, la sporet noen hundre meter fra hvor mange opplevde drønn i går men det ble ikke observert i dag.
Skredaktivitet
Dato
12.12.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Kommentar
Har vært i et begrenset lite området men har god oversikt i mot Sørover mot Hemsedal, observerte ingen skred aktivitet.
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
3,90 °C
Vindhastighet
5,0 m/s
Vindretning
Fra sørvest
Skydekke
50 %
Kommentar
Observerte ikke at vindtransport av snø, på dette stedet eller i høyden.
Snødekke
Total snødybde
70 cm
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Vindpakket hard
Kommentar
Mye variasjon i snødekket overflate, fortsatt myk under tregrensen men hvor vindene har tatt er det, skare og vinpakke snø i varierende hardhet

Copyright
Finn
Kommentar
Bildet viser snø overflaten. Dette bildet er representativt for dette område over tregrensen
Tester
Test
LBT @47cm Q2
Kommentar
Måtte slå relativt hardt dor å få brudd
Inkluder i profil
Ja, testen vises i snøprofil.​
Test
ECTN 13@47cm Q2
Kommentar
Propagerte 4/5 av søylen men stoppet Fikk samtidig q3brudd ved bakken
Inkluder i profil
Ja, testen vises i snøprofil.​
Test
ECTN 6@47cm Q2
Kommentar
Propagerte 4/5 av veien men ikke hele søylen.
Inkluder i profil
Ja, testen vises i snøprofil.​
Test
LBT @70cm Q3
Kommentar
Kantkorn ved bakken
Inkluder i profil
Ja, testen vises i snøprofil.​
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø under skarelag
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Det overliggende laget er mykt.
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 1100 meter.

Copyright
Finn
Kommentar
Kantkorn mellom de to skarelagene, all test resultater er på dette laget
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Mulig å løse ut flakkskred i noen bratte heng. Det er storvariasjon hvor I terrenget hvor utviklet dette kantkorn under skare laget er. Godt utviklet kantkorn ved bakken.
Utvikling
Med oppbyggendeutvikling kan dette svake lag få bedre forplantingsevne evner, evt med pålagring av nysnø eller mere fokksnø kan dette laget bli mere aktiv.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Observerte god binding i fokksnøen. I enkelte steder var det mulig å få brudd med handshear og Shovelshear test men fikk ikke noe resultat på lbt eller ect. Der dette problem finns vil det kreve stor tillegg belastning for å løse ut et skred.
Snøprofil

Lagdeling
6 observert
Temperatur
7 observert
Tester
4 test knyttet til snøprofil


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI010203040506070Depth [cm]-10-8-6-4-20Temperature [°C]e2De1Dhe1.5DOhd0.5DECTN13ECTN6GNDCreated with niViz on 2020-10-21T03:40:56Copyright
Finn
Kommentar
Bildet viser hvor bruddforplantningen stoppet på ECT.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Beskrivelse
Hemsedal / Hallingdal
Varslingsregion
Hallingdal
Kommune
Hemsedal
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
1158 
+/- nøyaktighet
7 meter
Laster kart