11 Snø observasjoner ved (Hallingdal/Hemsedal).
Observert av
Håvard@NVE
Kompetanse
Ukjent (Ukjent kompetanse.)
Tidspunkt observert
11. desember 2019 kl. 14:14
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Drønn i snøen
Vi hørte flere små drønn på vei oppover mot nordsiden av Harahorn, disse gikk trolig på kantkornlag mot bakken. Der snøprofilen er laget, hørte vi et stort drønn som spredte seg ca. 100 meter. Det var tydelige skytende sprekker i snødekket.
Fersk vindtransportert snø
Lett snøtransport.
Ferske sprekker
Fikk en skytende sprekk på 5-6 meter i overgang mellom tynt og tykt snødekket.

Kommentar
Lett snøfokk.
Kommentar
Skytende sprekker i snødekket
Skredaktivitet
Dato
11.12.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Kommentar
Vi hadde god oversikt over mye skredterreng rundt oss, men vi observerte ingen skredaktivitet.
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-4,70 °C
Vindhastighet
10,0 m/s
Vindretning
Fra sørvest
Skydekke
40 %
Snødekke
Total snødybde
70 cm
Nysnø siste døgn
15 cm
Snøfokk
Lett snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Vindpakket hard
Kommentar
Moderat til sterk snøfokk på Harahorn, lett snøfokk lenger nede der vi var.
Tester
Test
ECTPV @65cm Q3
Kommentar
Denne ECT'en ble gjort i naboprofilen. Det ble gjort 2 tester, den andre løsnet ved ECTP24@65Q3
Inkluder i profil
Ja, testen vises i snøprofil.​
Test
LBT @70cm Q2
Kommentar
LBT løsnet ved bakken i kantkornlag/beger ved middels harde slag.
Inkluder i profil
Nei, testen vises ikke i snøprofil.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø ved bakken
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 800 meter.
Kommentar
Veldig usikker på hvor langt ned dette problemet går, vi har ikke vært lavere enn 1100moh, og skredproblemet var tilstede her. Vi har kun vært i nordlig sektor, kan ikke si noe om utbredelsen utover dette, men forventer at problemet er tilstede alle steder der det ligger et flak.

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø under skarelag
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp og bunn
Høyde: 1300 meter.
Nedre høyde: 800 meter.
Kommentar
Dette skredproblemet er mindre viktig. Vi fant skarelaget med kantkorn under opp til ca. 1300 moh. Det virker som skarelaget ikke eksisterer høyere enn dette, og dermed er ikke problemet lenger tilstede. Dette laget er mindre viktig.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Vi gikk i dag ut for å lete etter fokksnø da vi trodde dette var det mest aktuelle skredproblemet. Vi har ikke klart å finne dette i dag, vi anser derfor ikke fokksnø som et relevant problem lenger. Hovedproblemet er et lag av kantkorn langs bakken som kan løsne ved enkel tilleggsbelastning der snøen er myk/tynn. Vi opplevde flere drønn.
Utvikling
Kantkorn langs bakken bruker lang tid på å stabilisere seg, så dette skredproblemet vil fortsette å være aktuelt i ukene fremover frem til det evt. blir gjennomfuktet. Overliggende flak blir nok hardere og hardere ved vind, dette kan gjøre at det blir vanskeligere å påvirke det svake laget.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Varslet faregrad er riktig, men vi anser kantkorn ved bakken som det eneste og viktigste skredproblemet. Fokksnø er ikke et skredproblem ut i fra det vi fant i dag rundt Harahorn. Vi fant også et kantkorn under et skarelag midt i snødekket, men dette er mindre utbredt / viktig. Kantkornlaget ved bakken bør vektlegges.
Snøprofil

Lagdeling
4 observert
Temperatur
8 observert
Tester
1 test knyttet til snøprofil


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI010203040506070Depth [cm]-10-8-6-4-20Temperature [°C]e(f)3 - 5Dz0.3Dd(z)0.3Dd0.1DECTPVGNDCreated with niViz on 2020-10-21T04:20:43Kommentar
Bilde av snøprofil.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Beskrivelse
Hemsedal / Hallingdal
Varslingsregion
Hallingdal
Kommune
Hemsedal
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
1318 
+/- nøyaktighet
10 meter
Laster kart