4 Snø observasjoner ved (Hallingdal/Hemsedal).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Værobservasjon
Temperatur
-2,50 °C
Snøprofil

Lagdeling
6 observert
Temperatur
7 observert


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI01020304050607080Depth [cm]-10-8-6-4-20Temperature [°C]e1.5De1.5De1.5DOh0.5De(d)0.5Dd0.5DGNDCreated with niViz on 2020-10-21T04:38:15


Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Beskrivelse
Hemsedal / Hallingdal
Varslingsregion
Hallingdal
Kommune
Hemsedal
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
1193 
+/- nøyaktighet
12 meter
Laster kart