9 Snø observasjoner ved (Nordenskiöld Land/SVALBARD).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-17,60 °C
Vindhastighet
5,0 m/s
Vindretning
Fra øst
Skydekke
0 %
Kommentar
Begynt å føyke litt nå
Snødekke
Total snødybde
16 cm
Nysnø siste døgn
0 cm
Nysnøgrense
0 moh
Snøgrense
0 moh
Grense lagdelt snø
0 moh
Snøfokk
Lett snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Litt tørr løssnø (1-10cm)
Kommentar
På Sukkertoppen er det i hovedsak innblåst snø i det vanlige leområdet.Der det er en del snø er snøen i hovedsak hard fokksnø. Finner noen begynnende kantkornlag som vanskelig lar seg påvirke. Der snødekket er tynt og der det er mye luft mellom steinene i underlaget finnes velutviklet kantkorn lag i bunn.
Tester
Test
ECTN 23@11cm Q2
Stabilitet
God
Inkluder i profil
Ja, testen vises i snøprofil.​
Test
CTH 20@32cm Q2
Stabilitet
God
Inkluder i profil
Ja, testen vises i snøprofil.​
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Dårlig binding mellom lag i fokksnøen
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Kommentar
Vanskelig å påvirke dette sjiktet i fokksnøen
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Sannsynligvis har sukkertoppen kun kantkorn utvikling i bunnen av snødekket. Denne observasjonen bekrefter derfor obsen til Kjetil forrige uke. Noe usikerhet knyttet til om det kan være et skremet kantkornlag som ligger i snødekket lenger inn i henget.
Utvikling
Fokksnø og pålasting i morgen
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
For Longyeardalen er dagens faregrad lav
Snøprofil

Lagdeling
6 observert
Temperatur
6 observert
Tester
2 test knyttet til snøprofil


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI010203040506070Depth [cm]-30-25-20-15-10-50Temperature [°C]f2dddz0.5dCT20 Q2ECTN23GNDCreated with niViz on 2020-09-18T05:04:17


Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Beskrivelse
Skjeringa / Svalbard
Varslingsregion
Nordenskiöld Land
Kommune
SVALBARD
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
288 
+/- nøyaktighet
14 meter
Laster kart