9 Snø observasjoner ved (Vest-Finnmark/Alta).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Fersk vindtransportert snø
Område: Generelt på fjellet
Ferske sprekker
Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Lite oppsprekking, fikk bare en 1,5 m lang sprekk i et tynt flak under nedkjøringen
Skredaktivitet
Dato
11.12.2019
Antatt tidsrom
0-23
Kommentar
For dårlig sikt til å se rundtomkring
Værobservasjon
Nedbørstype
Snø
Temperatur
-1,00 °C
Vindretning
Fra sør
Kommentar
Vindkastene røska godt i kroppen oppe ved skoggrensa 300 moh så jeg snudde der.
Snødekke
Total snødybde
100 cm
Nysnø siste døgn
15 cm
Nysnøgrense
0 moh
Snøgrense
0 moh
Snøfokk
Kraftig snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Mye tørr løssnø (10-30cm)
Kommentar
Kraftig vind fra S ga turbulens i denne siden og vinden skiftet i alle retninger. Snøoverflaten var vekslende erodert ned, og innblåst med 3-20 cm tykke fokksnøflak med fasthet 1F - P.

Himmelretning
N
Kommentar
Russelvdalen sett fra Langfjordbotn
Himmelretning
Ø
Kommentar
Sett fra Langfjordbotn og skrått over på fjella S for E6
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 100 meter.
Kommentar
Ikke vær til å gå opp i fjellet i dag. Lenger opp i fjellsidene over E6 regner jeg med enkelte heng kan gi store skred str 3, mens mye av snøen knuses og blåses vekk av den sterke vinden.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Sterk vind gir mye turbulens i denne N vendte fjellsiden med vekslende utblåst og innblåst snøoverflate. Lett å løse ut skred str 1-2 i noen heng med nedføyket løs nysnø under fokksnøflak. Faregrad 2.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Snøprofil

Lagdeling
10 observert


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI020406080100120Depth [cm]Temperature [°C]h(C)MhDdDhDhDhDiDhDcDdDGNDCreated with niViz on 2020-10-21T03:36:09

Kommentar
S vendt 290 moh, tykt snødekke men overflaten slipt ned i dag. Ikke mulig å bruke lupe pga. snøfokk og vindkast.

Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Beskrivelse
Alta / Vest-Finnmark
Varslingsregion
Vest-Finnmark
Kommune
Alta
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
281 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart