9 Snø observasjoner ved larsbreen Øst / Nordenskioldland (Nordenskiöld Land/SVALBARD).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Drønn i snøen
Tydelig drønn på et flak i skjerma terreng i morena til Larsbreen
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-25,00 °C
Vindhastighet
2,0 m/s
Vindretning
Fra sør
Skydekke
0 %
Kommentar
Trakk litt ned breen fra S på vei opp. Vindstille på Trollsteinen
Snødekke
Total snødybde
67 cm
Nysnø siste døgn
6 cm
Nysnøgrense
0 moh
Snøgrense
0 moh
Grense lagdelt snø
0 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Litt tørr løssnø (1-10cm)
Kommentar
Det snødde til i går kveld, og det kom mer i høyden enn nede i dalen. så det ligger nå noe løs snø tilgjengelig for transport på platåfjellene. vestvendte heng har fokksnø i varierende hardhet etter hvor skjermet den ligger. Fant et kantkorn lag over skare, kan også være noe innblåst rim enkelte steder i dette lager. usikker på utbredelsen av dette, men i hovedsak i skjermet vestvendt.

Himmelretning
NV
Kommentar
Nederste del av Larsbreen
Himmelretning
V
Kommentar
Østsiden av Nordenskioldtoppen
Himmelretning
NV
Kommentar
Platåfjellet ned mot Longyeardalen fra Trollsteinen
Himmelretning
Kommentar
Adventdalen mot NØ fra Trollsteinen
Tester
Test
ECTN 10@6cm Q3
Stabilitet
God
Inkluder i profil
Ja, testen vises i snøprofil.​
Test
ECTN 19@26cm Q3
Stabilitet
God
Inkluder i profil
Ja, testen vises i snøprofil.​
Test
LBT 4@57cm Q2
Stabilitet
Middels
Inkluder i profil
Ja, testen vises i snøprofil.​
Test
ECTP 23@57cm Q2
Stabilitet
Middels
Inkluder i profil
Ja, testen vises i snøprofil.​
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø over skarelag
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det svake laget bryter både lett og glatt.
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
3 - Store
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Kommentar
usikker på utbredelsen av skredproblemet om det er i få eller noen heng. velger noen fordi jeg har fått meldinger av grupper som har vært ute med scooter - stopp og fått tydelige drønn. Der overliggende fokksnø er hardt krever det nok også større tillegsbelastning for å kunne påvikre laget. Antar skredet fra Trollsteinen skyldes brudd i dette laget et sted er snødekket var tynd og forplantning opp i snødekket i henget over.

Tørre flakskred

Type svakt lag
Dårlig binding mellom lag i fokksnøen
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Kommentar
har på eksponerte steder vært en trekk fra SØ og et nytt fokksnøproblem i leområder
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Tydelig potent kantkorn problem i snødekke. litt usikker på utbredelse. Det er i skjerma og vestvende heng. Men fordi snødekket er tynt virker det å være lett å påvirke laget. Skredet på Trollsteinen viser at kantkornlaget har god evne til bruddforplantning og fjernutløsing.
Utvikling
Nytt rufsevær på torsdag med både vind og nedbør kan gi en periode torsdag og fredag da økt pålasting på dette kantkornproblemt kan føre til naturlig utløste skred i vestvendte og skjerma fjellsider. På sikt kan nytt fokksnølag føre til at det blir vanskeligere å påvirke dette kankornlaget
Faregrad
faregrad 3 Betydelig
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
bra
Snøprofil

Lagdeling
9 observert
Temperatur
7 observert
Tester
4 test knyttet til snøprofil


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI010203040506070Depth [cm]-30-25-20-15-10-50Temperature [°C]fhOhe(J)2.5ddcdaECTP23ECTN19ECTN10GNDCreated with niViz on 2020-09-18T02:51:41


Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Stedsnavn
larsbreen Øst / Nordenskioldland
Varslingsregion
Nordenskiöld Land
Kommune
SVALBARD
Posisjoneringskilde
Klikk i kart på regObs
Moh
539 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart