8 Snø observasjoner ved Trollstein 600moh (Nordenskiöld Land/SVALBARD).
Observert av
Kjetil@obskorps
Kildeangivelse
Har selv sett dette
Kompetanse
**** (Observatører med videregående observatørkurs. Observatøren har mye erfaring med å vurdere skredfare. Observatøren har viderekommende kurs eller tilsvarende erfaring om bruk av regObs og Varsom. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4b.)
Tidspunkt observert
10. desember 2019 kl. 20:50
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Drønn i snøen
Fikk et drønn i snøen på veien opp
Værobservasjon
Skydekke
0 %
Kommentar
Egentlig stille på toppen av trollsteinen, men god trekk ned breen.
Snødekke
Kommentar
Ila de siste 24 timer har det kommet 5cm nysnø over hele området. Under dette er det vindpåvirket hardt. Endel snø i vestvente områder, der vinden har fått tak er det k hardt. I le-områder er det mykere

Kommentar
Skredet som ble rapportert inn i går
Tester
Test
ECTN 10@6cm Q3
Inkluder i profil
Ja, testen vises i snøprofil.​
Test
ECTP 19@42cm Q2
Stabilitet
Middels
Inkluder i profil
Ja, testen vises i snøprofil.​
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø over skarelag
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det svake laget bryter både lett og glatt.
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
3 - Store
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Kommentar
Hovedproblemet er kantkorn over skare. Dette finnes nok i alle vestvendte heng som var skjermet for vidnden for halvannen uke siden. Det vi fant i dag var store fine godt utviklede kantkorn. I områder der fokksnøen over er tykk og hard er det vanskelig å påvirke dette laget. I områder der snødekket er tynt er det lett å påvirke det. Det skredet som gikk i går regner vi med gikk på dette laget. Om det gikk på noen annet, som vi ikke ser det vi gravde 150m lengere sør, så finnes DET problemet i få områder.

Tørre flakskred

Type svakt lag
Dårlig binding mellom lag i fokksnøen
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Kommentar
Finnes også et lite fokksnøproblem. Strl 1eller 2 skred.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Der det finnes snø av noe mengde, vestvendte områder, er det et klart kantkornproblem nede i snødekket. Det oppleves som lett å påvirke i få områder og vanskeligere å påvirke i noen områder. Uansett er skredterreng (der det er snø) utsatt nå. Ligger mellom FG2 og FG3
Utvikling
Kalt og fint for utvikling av kantkorn. Stor temp graident der snødekket er tynt. Med vind og nedbør de neste dagen får vi et nytt fokksnøproblem.
Faregrad
faregrad 3 Betydelig
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Snøprofil

Lagdeling
8 observert
Tester
2 test knyttet til snøprofil


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI01020304050Depth [cm]Temperature [°C]he2.5dddcdaECTP19ECTN10GNDCreated with niViz on 2020-09-18T04:09:43


Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Stedsnavn
Trollstein 600moh
Varslingsregion
Nordenskiöld Land
Kommune
SVALBARD
Posisjoneringskilde
Klikk i kart på regObs
Moh
661 
Laster kart