10 Snø observasjoner ved (Vest-Finnmark/Alta).
Observert av
Johannes@obskorps
Kompetanse
*** (Kurset observatør. Observatøren har erfaring med å vurdere snøskredfare. Observatøren har grunnleggende kurs eller tilsvarende erfaring om bruk av regObs og Varsom. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4a.)
Tidspunkt observert
10. desember 2019 kl. 17:42
Tidspunkt registrert

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Skredaktivitet
Dato
10.12.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Værobservasjon
Temperatur
-6,00 °C
Vindhastighet
3,0 m/s
Vindretning
Fra øst
Skydekke
95 %
Kommentar
Østlig, når snøbygene slår inn er det mer NØ
Snødekke
Total snødybde
85 cm
Nysnø siste døgn
10 cm
Nysnøgrense
0 moh
Snøgrense
0 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Mye tørr løssnø (10-30cm)
Kommentar
Over skoggrensen er snødekket variert tykkelse. Vanskelig å finne et bestemt mønster på hvor det er mest og hvor det er minst snø (over skoggrensen).

Copyright
Johannes@obskorps
Kommentar
Snødekket rett under skoggrensen.
Tester
Test
ECTN 4@15cm Q2
Stabilitet
Middels
Kommentar
Lite forplantning
Inkluder i profil
Ja, testen vises i snøprofil.​
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
1 - Små
Utbredelse løsneområder
Ikke gitt
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 300 meter.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Nysnøen stabelisere seg fort. Det er for tiden lite vind og dermed lite transport.
Utvikling
Det skal blåse kraftig i morgen og det er forholdsvis bra med snø tilgjengelig for transport i hele regionen.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Det bør vurderes om en 3 er lurt hvis vinden som er meldt på onsdag slår til.
Snøprofil

Lagdeling
8 observert
Temperatur
11 observert
Tester
1 test knyttet til snøprofil


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI20020406080100Depth [cm]-10-8-6-4-20Temperature [°C]2Dd0.3Dh1.5DOhh1.5DOhd0.3Da3DECTN4(1) Lite fukt å finne i snødekket på denne høyden.(1)GNDCreated with niViz on 2020-10-21T04:55:23

Kommentar
Profilen ble gravd så høyt det var mulig å komme på en plass med ganske tykt snødekket for evt å se hvor godt kantkornet hadde ligget beskyttet.


Copyright
Johannes@obskorps
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Beskrivelse
Alta / Vest-Finnmark
Varslingsregion
Vest-Finnmark
Kommune
Alta
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
451 
+/- nøyaktighet
16 meter
Laster kart