9 Snø observasjoner ved (Svartisen/BEIARN).
Observert av
André@obskorps
Kompetanse
*** (Kurset observatør. Observatøren har erfaring med å vurdere snøskredfare. Observatøren har grunnleggende kurs eller tilsvarende erfaring om bruk av regObs og Varsom. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4a.)
Tidspunkt observert
10. desember 2019 kl. 14:19
Tidspunkt registrert

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Stort snøfall
Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Ligger mye snø klar for transport. 40cm i skogen. 20 cm over skogen. Litt mer spredt over tregrensa med tanke på dybde

Copyright
André@obskorps
Copyright
André@obskorps
Copyright
André@obskorps
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-9,20 °C
Vindhastighet
3,0 m/s
Vindretning
Fra nordvest
Skydekke
20 %
Snødekke
Total snødybde
120 cm
Nysnø siste døgn
20 cm
Nysnøgrense
0 moh
Snøgrense
0 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Svært mye tørr løssnø (>30cm)
Kommentar
Bilder på vær. Tegn til små skred over tregrensa. Fokksnø. Fant ingen vedvarende svake lag og fokksnøen hadde stabilisert seg. Temp gradient tilsier at kantkorning pågår i det øvre løssnø laget.
Tester
Test
LBT @0cm
Kommentar
Ingen brudd. Q3 fra bunn når jeg løftet rett opp. Fuktig RG
Inkluder i profil
Nei, testen vises ikke i snøprofil.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Dårlig binding mellom lag i fokksnøen
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
1 - Små
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde midt
Høyde: 1600 meter.
Nedre høyde: 500 meter.
Kommentar
Finnes lokale vindretninger i dalen og fjell. Viktig å kjenne igjen lesider med fers fokksnø.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Ligger mye ubundet snø i skogen. I skoggrensa 20-30cm. Finner ingen svake lag og fokksnøen har bundet seg godt til underlaget. Kantkorning prosessen er i gang i det øverste løssnø laget, dette vil muligens gi litt utslag senere. Ingen faretegn.
Utvikling
Mye snø som ligger klar til transport. Det er meldt mye vind i natt. Jeg forventer økt skredfare i fokksnøen som legger seg i lesider.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
I morgen er det varslet faregrad 2. Jeg forventer faregrad 3.svert lett å løse ut i noen heng størrelse 2 til 3.
Snøprofil

Lagdeling
4 observert
Temperatur
6 observert


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI01020304050607080Depth [cm]-20-15-10-50Temperature [°C]h1.5MOhDd0.5Dc1DGNDCreated with niViz on 2020-10-28T07:10:13

Kommentar
Ingen svake lag. Stor temp.gradient i løssnøen

Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Beskrivelse
Beiarn / Svartisen
Varslingsregion
Svartisen
Kommune
BEIARN
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
533 
+/- nøyaktighet
4 meter
Laster kart