8 Snø observasjoner ved (Romsdal/RAUMA).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Fersk vindtransportert snø

Copyright
Urpu@Romsdal
Kommentar
Mer og mer vindtrasport ila dagen.
Skredaktivitet
Dato
10.12.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Kommentar
Ingen ferske skred å se.
Snødekke
Total snødybde
100 cm
Nysnø siste døgn
15 cm
Nysnøgrense
0 moh
Snøgrense
0 moh
Grense lagdelt snø
500 moh
Snøfokk
Kraftig snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Vindpakket myk
Kommentar
Fra 300 og opp til ca 500 var det 30-40 cm løs og tørr snø øverst, med cirka like mye fuktig storkornet snø mot bakken. Over 500 /tregrensa har vinden påvirket snøen på ulik vis: over rygger og kuler er skare blåst fram, den var porøs og smuldrete (holder på å bli omdannet til kantkorn ) . I skjerma formasjoner kan en finne rundt en halvmeter lett bunden tørr snø med skarelag og gammelsnø under. Ellers er det 4F til 1F vindpakket i ulike tykkelser, og blir nok hardare nå når vinden får jobbe.

Copyright
Urpu@Romsdal
Kommentar
Øverste skare er porøst med begynnende kantkorn under.
Copyright
Urpu@Romsdal
Kommentar
Mot toppen på Skarven
Copyright
Urpu@Romsdal
Kommentar
Mot Smørbott og Ljøsådalen
Copyright
Urpu@Romsdal
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 500 meter.
Kommentar
Skiftende vindretning gir nye utsatte himmelretninger. Blir nok fokksnø problem og harde flak nå etterhvert pga den sterke vinden.

Copyright
Urpu@Romsdal
Kommentar
Sprekking i siste føyka snøen, men ikke lange sprekker
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Det ble en vindfull dag i fjellet i dag på tirsdag. Først moderat føyk men nå mot kvelden ser det heftig ut i høyden. Fant bare problem med nedføyket nysnø, men når vinden står på, blir det nok hardare flak og fokksnø problem. Det er mye løs snø tilgjengelig for vinden, men det har blåst i høyden noen dager allerede, så litt varierende med henteområdene og snømengdene der. Det virket som at myke flak fra i går har stabilisert nokså greit og fort, og det var lite respons i de. Det kan kanskje gå str 3 skred nå i natt der store henteområder.
Utvikling
Stigende i natt
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Bra. Kanskje få med at når va mildværet? Har jo skjedd mye siden det.

Copyright
Urpu@Romsdal
Kommentar
Vinden tar seg opp
Snøprofil

Lagdeling
7 observert
Temperatur
5 observert


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI020406080100120Depth [cm]-10-8-6-4-20Temperature [°C]C(h)MhD-MOhDz(d)Dz(h)DOhDv(c)D(1) Svikter lett nederst(1)GNDCreated with niViz on 2020-10-28T06:08:53Copyright
Urpu@Romsdal
Copyright
Urpu@Romsdal
Kommentar
Fra 900 S
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Beskrivelse
Rauma / Romsdal
Varslingsregion
Romsdal
Kommune
RAUMA
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
896 
+/- nøyaktighet
7 meter
Laster kart