12 Snø observasjoner ved (Sunnmøre/STRANDA).
Observert av
Gustav@NVE
Kompetanse
*** (Kurset observatør. Observatøren har erfaring med å vurdere snøskredfare. Observatøren har grunnleggende kurs eller tilsvarende erfaring om bruk av regObs og Varsom. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4a.)
Tidspunkt observert
9. desember 2019 kl. 19:20
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Stort snøfall
Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: I indre strøk ligger rikelig med nysnø. Fra rundt 15-20 cm ved veien på 300 moh til rundt 30cm i tregrensen. Mye snø tilgjengelig for transport
Skredaktivitet
Dato
09.12.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Kommentar
Det var mørkt hele turen
Værobservasjon
Nedbørstype
Snø
Temperatur
-5,00 °C
Vindhastighet
3,0 m/s
Vindretning
Fra øst
Skydekke
80 %
Kommentar
Relativt tett snøvær
Snødekke
Total snødybde
145 cm
Nysnø siste døgn
20 cm
Nysnøgrense
0 moh
Snøgrense
0 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Mye tørr løssnø (10-30cm)
Kommentar
Det har kommet mye snø siden forrige ukes mildvær. Det ligger nå rundt 40 cm nede ved veien (300 moh) og 120-140 cm snø oppe i tregrensen på 650 moh. Der jeg gravde, på 750 moh, var den gamle snøen midre påvirket av mildværet enn jeg skulle trodd. Snøpakken er her relativt stabil uten veldig aktive svake lag, men det har kommet mye snø og det er nå veldig mye snø tilgjengelig for vindtransport.
Stabilitetstest
Test
ECTN 21@64cm Q3
Stabilitet
God
Kommentar
Ikke veldig aktivt
Inkluder i profil
Ja, stabilitetstesten vises i snøprofil.​
Test
CTH 23@64cm Q2
Stabilitet
God
Inkluder i profil
Ja, stabilitetstesten vises i snøprofil.​
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
1 - Små
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 700 meter.
Kommentar
Myke flak finnes i flere himmelretninger. Generelt små skred grunnet dårlig forplantingsevne.

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø over skarelag
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
3 - Store
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 700 meter.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Det har kommet mye snø og vi har nå 1-2 m snø i fjellet i Norangsdalen. Dette vil være tynnere utover mot kysten. Snøpakken er relativt stabil med mye løs snø i overflaten og relativt lite vindpåvirkning. Det mest kritiske laget er et tynt kantkornlag på 64 cm men dette er vanskelig å påvirke og har dårlig forplantingsevne. Laget med kantkorn ved bakken er her ikke veldig aktivt. Det er fuktig og ikke like godt utviklet som der snøpakken er tynnere ute mot Stranda.
Utvikling
Det vil bli mildvær igjen i natt, noe jeg tror vil ha begrenset med påvirking. Men det er selvfølgelig avhengig av hvor mye varme og regn som faktisk kommer. Generelt overestimeres nedbøren som skal komme som regn. Vind i høyden, der snøen er tørr, vill kunne skape et potent fokksnøproblem.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er for høy
Snøprofil

Lagdeling
6 observert
Temperatur
13 observert
Stabilitetstest
2 test knyttet til profilen


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI050100150Depth [cm]-10-8-6-4-20Temperature [°C]C1Md(e)0.5Md0.3D-Me0.5Dc(d)1Da2DCT23 Q2ECTN21(1) Mistenkt kantkorn. Ga utslag på ECT og CT. Tydelig is-fargepå laget sammenlignet med det hvite over og under. Kan ikkese tydelige krystaller. Det har tidelegere vært observertoverflaterim i denne fjellsiden men det laget lå under totynne skarelag så jeg tror ikke dette er samme lag.(2) Dette er en lagpakke med kantkorn og hardere skarelag som nåer fuktig og er blitt avrundet(1)(2)GNDCreated with niViz on 2020-02-25T01:41:11Kommentar
Øvre kantkornlag merkert med en pinne
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Sunnmøre
Kommune
STRANDA
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
757 
+/- nøyaktighet
26 meter
Laster kart