9 Snø observasjoner ved (Hallingdal/Hemsedal).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Fersk vindtransportert snø
Område: For kommunen. Beskrivelse: Blåser godt fra n/nø. Friskt på fjellet med en del transport til leområder.
Skredaktivitet
Dato
09.12.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Kommentar
Dårlig sikt over tregrensa, men ikke noe observert. I går så jeg en del mindre heng som hadde løsna av seg selv, myke flakskred.
Værobservasjon
Nedbørstype
Snø
Temperatur
6,40 °C
Vindhastighet
8,0 m/s
Vindretning
Fra nordøst
Skydekke
100 %
Kommentar
Vinden har tatt seg opp i dag, fra ø/nø. Litt snø. Dårlig sikt i høyden.

Copyright
Jørgen@obskorps
Snødekke
Total snødybde
80 cm
Nysnø siste døgn
10 cm
Snøfokk
Lett snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Vindpakket myk
Kommentar
Snøen er vindpåvirket et stykke ned i skogen. Generell hardhet på fjellet er fra vindpakket myk til hard. Vindtegn i overflaten de fleste steder. Utsatte steder har lite snø eller er blåst rene ned til skafelag. Fremdeles mye terreng som synes i snøoverflaten. Skjermede områder begynner å fylles opp.

Copyright
Jørgen@obskorps
Kommentar
Snødekket med en del terreng som fremdeles vises. Vindtegn i overflaten etter snø og vind siste døgn.
Copyright
Jørgen@obskorps
Kommentar
Viser hamarfjellet sør for Hemsedal skisenter.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Dårlig binding mellom lag i fokksnøen
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 1000 meter.
Kommentar
Utbredelsen av skredproblemet er relativt stor da vinden har dreid en del siste døgn

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø ved bakken
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 1000 meter.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Fersk vindtransportert snø er det mest påfallende nå. Den finnes i flere eksposisjoner da vinden har dreid en del. Denne snøen stabiliseres relativt raskt, men sprekker opp litt og viser tegn til ustabilitet. Skafelag høyt i snødekket holder nedføyka nysnø inntakt som svakt lag, men det har ikke særlig forplantningsevne. Kantkorn i bånn er der og er velutviklet, men viser kun tegn til ustabilitet ved tester, ikke ferdsel.
Utvikling
Fersk vindtransportert snø vil gradvis stabilisere seg. Ulike kantkornlag må overvåkes.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Snøprofil

Lagdeling
8 observert
Temperatur
5 observert


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI100806040200Depth [cm]-10-8-6-4-20Temperature [°C]f2DOh1De1Dz1DOhDc1.5DOhDd0.5DCreated with niViz on 2020-10-21T04:24:39

Kommentar
Testet snøen med lbt og ect. Fikk brudd i nysnølag under skare på 20 cm dybde ved lite belastning. Rufsete brudd. Fikk også brudd nederst i søylen/testen i kantkornlag.

Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Hallingdal
Kommune
Hemsedal
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
1303 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart