10 Snø observasjoner ved (Indre Troms/Bardu).
Observert av
mortenh@obskorps
Kompetanse
***** (Observatøren tilhører en varslingstjeneste. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4c.)
Tidspunkt observert
8. desember 2019 kl. 17:53
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-7,80 °C
Vindhastighet
3,0 m/s
Vindretning
Fra sørøst
Skydekke
20 %
Snødekke
Nysnø siste døgn
10 cm
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Litt tørr løssnø (1-10cm)
Tester
Test
ECTP 21@52cm Q3
Stabilitet
God
Kommentar
Stabiliteten vurderes som god grunnet meget hardt snødekke over det svake laget.
Inkluder i profil
Ja, testen vises i snøprofil.​
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø under skarelag
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en meter
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
3 - Store
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde midt
Høyde: 1000 meter.
Nedre høyde: 500 meter.

Tørre flakskred

Type svakt lag
Dårlig binding mellom lag i fokksnøen
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en meter
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 300 meter.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Generelt stabile forhold. Vær forsiktig i leheng med fersk fokksnø.
Utvikling
Det er meldt kaldt de neste 48 timer. Dette vil trolig føre til oppbygging av kantkorn i øve deler av snødekket. Det er løssnø tilgjengelig for transport slik at vind vil føre til økende skredfare.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Snøprofil

Lagdeling
6 observert
Temperatur
6 observert
Tester
1 test knyttet til snøprofil


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI01020304050607080Depth [cm]-20-15-10-50Temperature [°C]C2Dh1De1.5D-Mh0.5DOhDc0.5DECTP21GNDCreated with niViz on 2020-10-21T04:50:05

Kommentar
Snødekket var tydelig kram i det svake laget på ca 50cm. Temperaturen i snøen og kramheten tyder på at mildværet og regn har trengt dypt ned i snødekket også på denne høyden. Temperaturgradienten i det øvre området av snødekket tilsier at det er sannsynlig at det kommer til å være oppbyggende omvandling over eller under skarelaget spesielt.

Notater
Tekst
Obstur i Liveltskardet. Mørkt hele turen så ikke mulig å observere fjellene i området for ferske skred. Flott månelys.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Beskrivelse
Skarmyran / Indre Troms
Varslingsregion
Indre Troms
Kommune
Bardu
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
802 
+/- nøyaktighet
4 meter
Laster kart