10 Snø observasjoner ved (Indre Troms/Målselv).
Observert av
mbie@obskorps
Kompetanse
***** (Observatøren tilhører en varslingstjeneste. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4c.)
Tidspunkt observert
7. desember 2019 kl. 18:48
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Fersk vindtransportert snø
det er noe fersk vindtransportert snø i Ø/NØ eksposisjoner
Skredaktivitet
Dato
07.12.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Kommentar
det er ikke observert skredaktivitet på strekningen Sørreisa Myrefjell i dag
Værobservasjon
Nedbørstype
Snø
Temperatur
-7,90 °C
Vindhastighet
0,0 m/s
Skydekke
100 %

Copyright
mbie@obskorps
Snødekke
Total snødybde
115 cm
Nysnø siste døgn
5 cm
Nysnøgrense
0 moh
Snøgrense
0 moh
Grense lagdelt snø
500 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Litt tørr løssnø (1-10cm)
Kommentar
siste mildværsgrense er over 700moh. Det er tydelige bølger i snødekket etter siste mildvær. Over tregrensen er snødekket preget av vind og rygger, rabber er tildels avblåst.
Tester
Test
LBT 10@115cm Q3
Stabilitet
God
Kommentar
stor kraft før LBT ga brudd nede ved bakken
Inkluder i profil
Ja, testen vises i snøprofil.​
Skredproblem

Tørre løssnøskred

Type svakt lag
Ubunden snø
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 500 meter.
Kommentar
finner ingen svake lag i min profil i dag. Kan ikke utelukkes at fersk vindtransportert snø kan ha ustabile lag i fokksnøen der det har samlet seg fokksnø i NØ/Ø/SØ eksposisjoner
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Stabiliteten i snødekket virker å være god. Det er ikke observert skredaktivitet i området i dag. værvarselet tilsier lite nedbør oog lite vind de neste døgn. Vil virke stabiliserende på evt svake lag i fokksnøen.
Utvikling
De neste døgn vil værsituasjonen tilsi at evt svake lag i fokksnøen vil stabilisere seg. Grunnet kaldt vær ned mot -15 grader vil det være stor sannsynlighet for utvikling av kantkorn rett under eller rett over regnskarelag fra sist mildvær. Ved pålagring av snø senere vil et evt kantkornlag bli et skredproblem på sikt.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Snøprofil

Lagdeling
6 observert
Temperatur
11 observert
Tester
1 test knyttet til snøprofil


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI120100806040200Depth [cm]-10-8-6-4-20Temperature [°C]d0.5Dd0.3Dd0.5DhDOhDa1.5DCreated with niViz on 2020-10-21T04:55:55

Kommentar
stor temperaturgradient mellom 0-30 cm. Her er det mulighet for oppbyggende omvandling til kantkorn over/under skarelag. Lille blokktest indikerer god stabilitet i snødekket. Stor belastning ved LBT før blokken løsner helt nede ved bakken.

Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Indre Troms
Kommune
Målselv
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
652 
+/- nøyaktighet
10 meter
Laster kart