10 Snø observasjoner ved (Svartisen/BEIARN).
Observert av
André@obskorps
Kompetanse
*** (Kurset observatør. Observatøren har erfaring med å vurdere snøskredfare. Observatøren har grunnleggende kurs eller tilsvarende erfaring om bruk av regObs og Varsom. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4a.)
Tidspunkt observert
6. desember 2019 kl. 13:55
Tidspunkt registrert

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Drønn i snøen
Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Små drønn i skogen. 15-20cm nysnø på30-40cm våt snø. 2m radius. Ett litt større på 15-20meter. Veldig fuktig snø under. Ingen drønn fra 400moh og opp. Mye våt snø tilgjengelig hvis kulden blir skrudd på...
Skredaktivitet
Dato
06.12.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-2,20 °C
Vindhastighet
7,0 m/s
Vindretning
Fra sør
Skydekke
70 %
Kommentar
Vindstille i dalen

Copyright
André@obskorps
Copyright
André@obskorps
Copyright
André@obskorps
Copyright
André@obskorps
Copyright
André@obskorps
Snødekke
Total snødybde
60 cm
Nysnø siste døgn
20 cm
Nysnøgrense
0 moh
Snøgrense
0 moh
Grense lagdelt snø
50 moh
Snøfokk
Moderat snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Mye tørr løssnø (10-30cm)
Kommentar
Under tregrensen ligger det 15-20cm tørr nysnø på et fuktig bærende lag på ca 5cm. Under dette er det våt snø til bakken på 40cm. Fra 550moh er det 20-30cm fokksnø fordelt utover i terrenget på isete underlag. Fra 750 MOH er underlaget hardt pakket kram snø som nå er frosset til et hardt lag spaden ikke går gjennom. Fokksnøen har bundet seg til underlaget men har Q3 brudd ved LBT og håndterer i lagdelingen i fokksnøen. Over 800moh er det noen større sammenhengende snøflanker men tydelige spor etter kraftig vind. Snøprofilen viser 150cm gjennomvåt snø på 750moh(snøprofilens høyde). Ingen skavler gikk i brudd.

Copyright
André@obskorps
Copyright
André@obskorps
Copyright
André@obskorps
Tester
Test
LBT @46cm Q3
Kommentar
Hard i fokksnøen
Inkluder i profil
Nei, testen vises ikke i snøprofil.

Copyright
André@obskorps
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Dårlig binding mellom lag i fokksnøen
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde midt
Høyde: 1700 meter.
Nedre høyde: 500 meter.
Kommentar
Det har hvert vinstransport av snø inn i rennegormasjoner og leheng. Innlastingen vil være variabel ut fra hentrområdet. Økt skredfare der det har blitt lastet inn mye fersk snø med vinden.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Under tregrensa er det noen drønn på våt snø, disse forplanter seg ikke langt. Over tregrensa har vind og mildvær blåst bort og smeltet mye av tidligere snø. Dette gjør at nysnøen har fått et solid underlag å binde seg til. Nysnøen som har kommet med vinden kom med milde temperaturer som gjør at den binder godt til underlaget. Ingen drønn eller tegn til ustabile forhold over skogen men vær observant på formasjoner som har samlet mye snø med store henteområder. Få store leheng som er sammenhengende til å danne store skred.
Utvikling
Fokksnøen vil binde seg mer de neste dagene. Det ligger mye fukt i snødekket til kantkorning hvis kulden setter inn.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er for høy
Kommentar
Dette gjelder i gtottådalem, Beiarn. Jeg vil anta at der er mer snø på breen og litt ut mot kysten hvor skredforholdet er litt høyere. Gjelder flere heng en grottådalen.
Snøprofil

Lagdeling
4 observert
Temperatur
7 observert


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI200150100500Depth [cm]-10-8-6-4-20Temperature [°C]M1.5Md0.1Dd(v)0.3Dc0.5DCreated with niViz on 2020-11-25T05:31:34Copyright
André@obskorps
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Beskrivelse
Beiarn / Svartisen
Varslingsregion
Svartisen
Kommune
BEIARN
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
792 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart