10 Snø observasjoner ved (Heiane/Sirdal).
Observert av
Salvesen@obskorps
Kompetanse
*** (Kurset observatør. Observatøren har erfaring med å vurdere snøskredfare. Observatøren har grunnleggende kurs eller tilsvarende erfaring om bruk av regObs og Varsom. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4a.)
Tidspunkt observert
6. desember 2019 kl. 12:10
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ferske skred
Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Kom trolig i forbindelse med de største nedbørsmengdene

Copyright
Salvesen@obskorps
Kommentar
Mange av disse
Skredaktivitet

Våte løssnøskred

Dato
06.12.2019
Antatt tidsrom
6-12
Antall skred
Mange (10 eller mer)
Skredutløser
Naturlig utløst
Størrelse
1 - Små
Utbredelse
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 700 meter.

Copyright
Salvesen@obskorps
Værobservasjon
Nedbørstype
Sludd
Temperatur
1,00 °C
Vindhastighet
4,0 m/s
Vindretning
Fra sør
Skydekke
100 %
Kommentar
Massivt med nedbør i natt. Regn og sludd under ca 600, lettere vær i morgentimene, nedbør og tåke etter hvert på tur i dag.

Copyright
Salvesen@obskorps
Kommentar
Bildet er tatt på om lag 800moh
Snødekke
Total snødybde
25 cm
Nysnø siste døgn
10 cm
Nysnøgrense
700 moh
Snøgrense
700 moh
Grense lagdelt snø
800 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Fuktig
Snødekkehardhet
Våt løssnø
Kommentar
Vi har nettopp vært gjennom noen formidabelt våte dager. I fjellet later det til at overraskende mye av nedbøren har kommet som FUKTIG snø og ikke regn. Særlig over ca 900 har det lagt seg opp mye i nordøstlige himmelretninger. Mer sammenhengende snødekke i høyden nå. Av det jeg har sett i dag virker nysnømodelleringen fra xgeo å stemme temmelig godt for denne delen av regionen.

Copyright
Salvesen@obskorps
Kommentar
Et par av de store vestvendt skavlene har gått ila det siste regnskyllet.
Copyright
Salvesen@obskorps
Kommentar
900moh
Copyright
Salvesen@obskorps
Kommentar
900moh
Tester
Test
LBT @70cm Q3
Kommentar
Hele søylen går til bakken ved kraftig manipulering.
Inkluder i profil
Nei, testen vises ikke i snøprofil.
Skredproblem

Våte løssnøskred

Type svakt lag
Ubunden snø
Utløsbarhet
Naturlig utløst
Størrelse på forventet skred
1 - Små
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 800 meter.
Kommentar
Fuktig snø kan løsne av seg selv i bratte heng ved tilførsel av mer nedbør.

Våte flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø ved bakken
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 1000 meter.
Kommentar
Trolig ikke mye gjenværende terreng i regionen hvor dette er aktuelt, men kan ikke utelukkes i høyden.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Problematikk knyttet til tung fuktig snø som løsner som løssnøskred i bratt lende er det mest aktuelle på nåværende tidspunkt. Kantkornpeoblemet er trolig i ferd med å nøytraliseres, men kan fortsatt ikke utelukkes i høyereliggende deler av regionen.
Utvikling
Fortsatt nedbør, dog med mindre intensitet vil i hvert fall ikke forverre den nåværende situasjonendet det neste døgnet. Kaldere temperaturer og overgang til snøvær vil endre fokus mot fokksnøproblematikk ila helgen.
Faregrad
faregrad 1 Liten
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Snøprofil

Lagdeling
9 observert
Temperatur
9 observert


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI1001020304050607080Depth [cm]-10-8-6-4-20Temperature [°C]C2 - 3MOhMh1MOhMd(h)0.5 - 1LMd0.5Mc1MOhMGNDCreated with niViz on 2020-10-26T05:31:57Copyright
Salvesen@obskorps
Kommentar
Fuktige kantkorn som klumper seg og rundes nå.
Copyright
Salvesen@obskorps
Kommentar
Isotermt snødekke på 1100moh
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Beskrivelse
Sirdal / Vest-Agder
Varslingsregion
Heiane
Kommune
Sirdal
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
1018 
+/- nøyaktighet
4 meter
Laster kart