2 Snø observasjoner ved Skytebanen ved Gr 3 (Nordenskiöld Land/SVALBARD).
Observert av
Martini@unis
Kildeangivelse
Har selv sett dette
Kompetanse
**** (Observatører med videregående observatørkurs. Observatøren har mye erfaring med å vurdere skredfare. Observatøren har viderekommende kurs eller tilsvarende erfaring om bruk av regObs og Varsom. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4b.)
Tidspunkt observert
6. desember 2019 kl. 11:00
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Skredaktivitet
Antatt tidsrom
0-6
Kommentar
Bilde av skredaktivitet meldt inn i ObsID: 200833 i går, 5.12. Det største av tre skred i gryta ved skytebanen, hadde gått helt ned. De to andre har stoppet i den øvere delen av henget. NV vendt

Fotograf
Martin Indreiten
Himmelretning
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Fokksnøproblem, hovedsakelig i V vendt terreng. Der det låg snø fra før ( forsenkninger og renner) er det tidligere meldt inn et kantkorn problem rundt skare.
Utvikling
Det var generelt lite snø i i nærområdet til Lyb før stormen i går, men man har nå fått en del ny snø lastet inn i brattheng. Fokksnøen vil trenge noe tid på å stabilisere seg.
Faregrad
faregrad 0 Ikke vurdert
Kommentar
Burde hatt med fokksnøproblem i varselet, dette er / har vært det viktigste problemet siste 24 t i Longyeardalen området. Med nedbør og kraftig vind. Fokksnøproblemet vil stabilisere seg mot helga
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Stedsnavn
Skytebanen ved Gr 3
Varslingsregion
Nordenskiöld Land
Kommune
SVALBARD
Posisjoneringskilde
Klikk i kart på regObs
Moh
219 
Laster kart