7 Snø observasjoner ved (Svartisen/BEIARN).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Fersk vindtransportert snø
Område: Generelt på fjellet

Copyright
idab@svv
Kommentar
Fokksnø, relativt mye løs tørr snø for mulig vindtransport. Meldt øker vind utøver dagen
Skredaktivitet
Dato
06.12.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-1,00 °C
Vindhastighet
8,0 m/s
Vindretning
Fra sørøst
Skydekke
60 %
Kommentar
Vinden gjelder oppe på fjellet. Med mot sjøen svakere vind. Temperaturen i lavlandet ligger mellom 0 og +3 grader

Copyright
idab@svv
Kommentar
Tatt mot sørøst
Snødekke
Nysnøgrense
0 moh
Snøgrense
0 moh
Snøfokk
Lett snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Mye tørr løssnø (10-30cm)
Kommentar
Generelt mye tørr løssnø på mindre vindutsatte plasser, hardhet F. På vindutsatte plasser er marken synlig. I lav landet er det veldig tynt bløtt snødekke <10 cm.

Copyright
idab@svv
Kommentar
Tatt mot nordøst
Skredproblem

Tørre løssnøskred

Type svakt lag
Ubunden snø
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 500 meter.
Kommentar
Vinden kommer fra sørøst og legger i fra seg snøen i nordvest vende heng.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Delvis mye fersk snø mulig for vindtransport. Snøen er tørr i hele snøprofilen
Utvikling
Det er meldt økt vind utøver dagen og det finns snø å ta av. Skredproblemet fokksnø vil øke.
Faregrad
faregrad 3 Betydelig
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Varslet stemmer veldig godt med de jeg har observert. De endre er at det er en god del snø tilgjengelig for transport og fokksnø ned til 500 moh.
Notater

Copyright
idab@svv
Kommentar
Bild tatt mot sørvest fra sør tunnelåpning Reinhornheia tunnelen.
Copyright
idab@svv
Kommentar
Bild tatt mot sør fra sør tunnelåpning Reinhornheia tunnelen.
Copyright
idab@svv
Kommentar
Bild tatt mot sør fra sør tunnelåpning Reinhornheia tunnelen.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Beskrivelse
Beiarn / Svartisen
Varslingsregion
Svartisen
Kommune
BEIARN
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
571 
+/- nøyaktighet
12 meter
Laster kart