9 Snø observasjoner ved (Indre Fjordane/Stryn).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Skredaktivitet

Våte løssnøskred

Dato
04.12.2019
Antatt tidsrom
18-24
Antall skred
Mange (10 eller mer)
Skredutløser
Naturlig utløst
Størrelse
2 - Middels
Utbredelse
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde midt
Høyde: 1200 meter.
Nedre høyde: 600 meter.
Kommentar
Strekningen nedstryn-Strynefjellet observerte jeg utelukkende våte løssnøskred, med løsneområder på bratte sva. Utløst mot terreng. Ingen bruddkanter, flakskred observert. Middels skredstørrelser selv på lange skredbaner pga beskjedne snømengder. Kanskje et under hjellehyrna i grenseland mot stort, pga traktform.

Copyright
Vidar@obskorps
Kommentar
Under hjellehyrna
Copyright
Vidar@obskorps
Kommentar
Skjeringsdalen
Copyright
Vidar@obskorps
Kommentar
Folven
Værobservasjon
Nedbørstype
Yr
Temperatur
1,00 °C
Vindhastighet
17,0 m/s
Vindretning
Fra sør
Skydekke
95 %
Kommentar
Temperaturinversjon i morges. Utlignet nå. Vindstille i grasdalen og stiv kuling på 14-1500. Snakket med Mesta folk som sa det har vært langt mindre vind enn meldt på Strynefjellet siste dager, men jeg tror det kan ha blåst godt helt øverst.
Snødekke
Total snødybde
150 cm
Nysnø siste døgn
2 cm
Nysnøgrense
1400 moh
Snøgrense
0 moh
Grense lagdelt snø
900 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Skare
Kommentar
Med unntak av kantkorn mot bakken er det ikke lagdeling i snøen under 11-1200 m (knapp halvmeter med snø). Gjennomsynk 25 cm. Høyere oppe dukker det opp ett og så to,tre skarelag i gammelsnødekket. Fra 12-1300 m er det stedvis gjennomslagskare og etterhvert bærende skare som på 1350 grenset mot å være et svakt skikt. Først på 1400 m fant jeg skiktdeling dypere (50 cm) i nysnøen, som ga Q1 ved stump vold, men CTN. Drønn uten oppsprekking til litt høyere enn fonnbu. Ingen drønn høyere oppe men et par dype sigesprekker på 1250. Kantkornlag er hovedsakelig små krystaller blandet med finkornet pulversnø. Eneste plass jeg fant store krystaller var under tre skarelag på 1450. Ikke mulig å påvirke.

Copyright
Vidar@obskorps
Kommentar
Dyp sprekk på 1250 m. Ingen lagdeling i nysnøen her. Et indikatorskred 100 m høyere var ikke løst ut.
Tester
Test
ECTX
Stabilitet
God
Kommentar
1000 m S. Så ikke kollaps i kantkornlag, men drønn i nærheten.
Inkluder i profil
Nei, testen vises ikke i snøprofil.
Test
ECTX
Stabilitet
God
Kommentar
1300m Ø
Inkluder i profil
Nei, testen vises ikke i snøprofil.
Test
CTM 10@5cm Q2
Stabilitet
Middels
Kommentar
Øverste skarelag. Q1 skiktdeling på 50 cm som løste ut utenfor skala.
Inkluder i profil
Ja, testen vises i snøprofil.​
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Dårlig binding mellom lag i fokksnøen
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en meter
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Ikke gitt
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 1400 meter.
Kommentar
Lagdelinger øker med høyden.

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø ved bakken
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Svært vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 1000 meter.
Kommentar
Mest påvirkbart rundt 1000 m men her følger laget terrenget og gir lite gliflater. I tillegg er det beskjedne snødekket over homogent og fuktig.

Våte løssnøskred

Type svakt lag
Ubunden snø
Utløsbarhet
Naturlig utløst
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde midt
Høyde: 1200 meter.
Nedre høyde: 600 meter.
Kommentar
Naturlig utløsning mot sva/gressbakker om det regner med tilstrekkelig intensitet. Begrenset størrelse. Mange skredbaner er allerede tømt for snø.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Obs på middels våte løssnøskred ved mye regn. Under 1200 m er det ellers så lite snø at det er enkelt å unngå de få terrengfellene som finnes. Øverst oppe øker snømengdene og lagdelingen: Styr unna brattheng.
Utvikling
Kantkornlag har blitt stresstestet og foreløpig vist seg som dårlig skredutløser (til en viss grad pågrunn av gunstig overliggende snø). Fokksnøen som vi får i morgen kan tenkes å påvirkes av brudd mot bakken. Selv om overliggende snø ikke løser ut.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er for høy
Kommentar
3 i dag var kanskje riktig ved midnatt. 4 i går var skivebom. Kantkorn vedvarer som skredproblem men bør ikke få for stor betydning.
Snøprofil

Lagdeling
2 observert
Tester
1 test knyttet til snøprofil


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI50403020100Depth [cm]Temperature [°C]e(d)0.3 - 0.1D-Mh(c)MCT10 Q2(1) 1000m S(1)Created with niViz on 2020-03-29T01:52:55


Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Indre Fjordane
Kommune
Stryn
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
1415 
+/- nøyaktighet
32 meter
Laster kart