10 Snø observasjoner ved (Jotunheimen/Vang).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Område: I denne fjellsiden
Skredaktivitet
Dato
04.12.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
2,40 °C
Vindhastighet
13,0 m/s
Vindretning
Fra vest
Skydekke
60 %
Kommentar
Mildvær med inversjon. -grader i dalen fra morran. Mye vind fra vest og skyet oppholdsvær. Et kaldt snødekke kan tyde på en klarværsnatt

Copyright
Even@obskorps
Kommentar
Bygdin vestover
Copyright
Even@obskorps
Kommentar
Mot bitihorn
Snødekke
Total snødybde
80 cm
Nysnø siste døgn
0 cm
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Fuktig
Snødekkehardhet
Vindpakket hard
Kommentar
Varierende hardhet etter mye vindherjing. Bærende vindskare til F fuktig snø rett til bakken. Fortsatt et kaldt snødekke med intakte lagdelinger. Kantkorn er fortsatt gjeldende i dette området. Kantkorn over skare dukket opp på omlag 1300 moh. På 1200 fant jeg kun kantkorn ved bakken. Ellers et varierende dekke med mye vindpreg.

Copyright
Even@obskorps
Kommentar
Bygdin vestover
Copyright
Even@obskorps
Kommentar
Vindherja vestover mot Søre Kalvehølotind
Copyright
Even@obskorps
Tester
Test
LBT @62cm Q2
Kommentar
På kant/beger på bakken
Inkluder i profil
Ja, testen vises i snøprofil.​
Test
ECTP 11@62cm Q2
Stabilitet
Middels
Kommentar
Kant/beger ved bakken. God forplantning. Kom ut med en god whoomp lyd
Inkluder i profil
Ja, testen vises i snøprofil.​

Copyright
Even@obskorps
Copyright
Even@obskorps
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø ved bakken
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det svake laget bryter både lett og glatt.
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø over skarelag
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det svake laget bryter både lett og glatt.
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 1000 meter.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Kantornproblematikken vedvarer i fjellet. Vinden har herja bra i fjellet. Snøen har fokka seg og dannet flak av ulik hardhet i ulike himmelretninger. Skredproblemet gav ingen signaler i dag. Dette pga et relativt hardt snødekke over svake lag.Påvirkning vil være mulig av skiløper på tynnere snødekke. Fjernutløsning vil være mulig. Skredstørrelse vil begrenses av størrelse på flak. I dette området ikke større enn 2. Varmere vær preger snøoverflaten, men dypere ned i dekke er det fortsatt kulde og tendens til en god gradient mtp omdanning.
Utvikling
Det ventes mye vind i kominasjon med nedbør. Dette vil gi en økende belastning på snødekket og en økende fare for skredutløsing. Sjiktovergang og nedføyket nysnø vil bli aktuelle skredproblemer i tillegg til de(t) vedvarende svake lagene.
Faregrad
faregrad 3 Betydelig
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Snøprofil

Lagdeling
5 observert
Temperatur
6 observert
Tester
2 test knyttet til snøprofil


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI01020304050607080Depth [cm]-10-8-6-4-20Temperature [°C]e(D)1.5De1.5Dd(L)Dh(A)DdDECTP11GNDCreated with niViz on 2020-10-31T01:23:47


Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Beskrivelse
Vang / Jotunheimen
Varslingsregion
Jotunheimen
Kommune
Vang
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
1232 
+/- nøyaktighet
12 meter
Laster kart