10 Snø observasjoner ved (Svartisen/BEIARN).
Observert av
André@obskorps
Kompetanse
*** (Kurset observatør. Observatøren har erfaring med å vurdere snøskredfare. Observatøren har grunnleggende kurs eller tilsvarende erfaring om bruk av regObs og Varsom. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4a.)
Tidspunkt observert
3. desember 2019 kl. 14:29
Tidspunkt registrert

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ferske sprekker
Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Ferske sprekker mellom trær

Copyright
André@obskorps
Skredaktivitet

Tørre flakskred

Dato
03.12.2019
Antatt tidsrom
18-24
Antall skred
Ett (1)
Skredutløser
Naturlig utløst
Størrelse
2 - Middels
Utbredelse
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde midt
Høyde: 1100 meter.
Nedre høyde: 1000 meter.
Kommentar
Ukjent når skredet gikk, ca 100-200m bredte. Dårlig sikt. Skredet har ikke nådd over flaten ned mot dalen
Værobservasjon
Nedbørstype
Regn
Temperatur
2,00 °C
Vindhastighet
10,0 m/s
Vindretning
Fra sør
Skydekke
100 %
Kommentar
Utrivelig, regnbyger.
Snødekke
Total snødybde
120 cm
Nysnø siste døgn
20 cm
Nysnøgrense
900 moh
Snøgrense
0 moh
Snøfokk
Moderat snøfokk
Snøfuktighet
Våt
Snødekkehardhet
Våt løssnø
Kommentar
50 til 120cm snø i skogen. Fuktig øverst. Tørr i midten. Ligger på et skarelag som overliggende snø ikke har bundet seg godt til enda med kantorn. Fra 500moh begynner det å bli tørr snø. Vinstransport av snø fra 900moh. Ukjent hva som er over 600moh.
Tester
Test
LBT @60cm Q3
Kommentar
Hard
Inkluder i profil
Nei, testen vises ikke i snøprofil.

Copyright
André@obskorps
Copyright
André@obskorps
Skredproblem

Våte flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø over skarelag
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Det overliggende laget er mykt.
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Svært lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
3 - Store
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde midt
Høyde: 1600 meter.
Nedre høyde: 500 meter.
Kommentar
Første regobs tur i Beiarn. Dårlig sikt og vanskelig å komme i høyden. Sitter ikke med fullstendig og god oversikt over skredforholdet.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Der er et vedvarende svakt lag i snødekket. Snødekket under 500moh har ferske sprekker. Skavler og formasjoner går i brudd ved kraftig hopp og forplanter seg 45grader fra ski. Ingen drønn og forplantningen virker til å være kort 2,5m. Ved ca 600moh er det tørrere snø med et kantkornlag over skare som ved lille blokktesten går i brudd Q3 ved har belastning.
Utvikling
Forventer økt skredaktivitet med regn og snø kombinert med vind i høyden.
Faregrad
faregrad 3 Betydelig
Varselets riktighet
Varslet faregrad er for høy
Kommentar
Dette gjelder i Beiarn, ser at det har kommet mer snø på kysten og anntar at det er høyere skredfare der. Dette er årets første regobs og usikkerhets momentene er stor til jeg får mer oversikt i høyfjellet.
Snøprofil

Lagdeling
5 observert
Temperatur
13 observert


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI020406080100120140Depth [cm]-10-8-6-4-20Temperature [°C]d0.3DOhDe1.5Dd0.3Ma0.3MGNDCreated with niViz on 2020-11-27T09:32:28

Kommentar
Fuktig første 15cm

Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Beskrivelse
Beiarn / Svartisen
Varslingsregion
Svartisen
Kommune
BEIARN
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
593 
+/- nøyaktighet
11 meter
Laster kart