10 Snø observasjoner ved (Indre Troms/Bardu).
Observert av
mbie@obskorps
Kompetanse
***** (Observatøren tilhører en varslingstjeneste. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4c.)
Tidspunkt observert
3. desember 2019 kl. 13:36
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Drønn i snøen
Område: På dette stedet. Drønn i snøen i skoggrensen og rett over skoggrensen. Store flater kollapser på et lag av kantkorn dypt nede i snødekket. (80-90 cm dypt)

Copyright
mbie@obskorps
Skredaktivitet
Dato
03.12.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Kommentar
det er ikke observert skred i omr Bardufoss Setermoen. Dårlig sikt gjorde det vanskelig å observere over tregrensen
Værobservasjon
Nedbørstype
Snø
Temperatur
-3,90 °C
Vindhastighet
3,0 m/s
Vindretning
Fra nordvest
Skydekke
100 %
Kommentar
moderat snøfall. Dårlig sikt i høyden
Snødekke
Total snødybde
140 cm
Nysnø siste døgn
20 cm
Nysnøgrense
0 moh
Snøgrense
0 moh
Grense lagdelt snø
400 moh
Snøfokk
Lett snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Svært mye tørr løssnø (>30cm)
Kommentar
Det er svært mye tørr løssnø i skogen og rett over tregrensen. Over tregrensen er det vekselsvis tørr løssnø, vindpakket myk og vindpakket hard snø. Mye snø er vindtransportert inn i leheng i Ø/SØ eksposisjoner. Rygger og rabber er avblåst, søkk og daler har hatt stor pålagring av snø.
Tester
Test
ECTP 3@90cm Q2
Stabilitet
Dårlig
Kommentar
Det er også utført LBT. Den gir også brudd ved svært liten belastning
Inkluder i profil
Ja, testen vises i snøprofil.​

Copyright
mbie@obskorps
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det svake laget bryter både lett og glatt.
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Det overliggende laget er mykt.
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
3 - Store
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 500 meter.
Kommentar
I skoggrensen og rett over skoggrensen er det observert flere drønn i snøen. Det finnes et svakt lag med kantkorn under et tynt skarelag fra siste mildværs periode. Store flater kollapser ved liten tillegsbelastning.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Det er ikke observert skredaktivitet i omr Bardufoss Setermoen Sørreisa i dag. Dårlig sikt i høyden. Stabiliteten i skoggrensen og rett over skoggrensen er dårlig. Høyere i terrenget er det transportert mye snø inn i leheng i Ø/SØ eksposisjoner. Været siste døgn har stabilisert de svake lagene i fokksnøen noe, men det er et svakt lag med kantkorn som er meget ustabilt
Utvikling
Neste døgns værvarsel tilsier store mengder nedbør ifa regn noen som vil føre til stor belastning på svakt lag av kantkorn. Forventer at det vil gå flere naturlig utløste skred med årsak i brudd i svakt lag kantkorn ila neste døgn.
Faregrad
faregrad 3 Betydelig
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Varslet faregrad og skredproblem stemmer med mine observasjoner.
Snøprofil

Lagdeling
6 observert
Temperatur
10 observert
Tester
1 test knyttet til snøprofil


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI020406080100120Depth [cm]-10-8-6-4-20Temperature [°C]e1Dd0.5De1DOh0.5Dc(d)1 - 0.5Da1.5DECTP3(1) det er mye løs snø i skogen og rett over skoggrensen.(1)GNDCreated with niViz on 2020-10-01T11:16:31


Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Beskrivelse
Bardu / Indre Troms
Varslingsregion
Indre Troms
Kommune
Bardu
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
585 
+/- nøyaktighet
5 meter
Laster kart