Snø observasjon ved (Romsdal/Molde).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Skredaktivitet

Våte flakskred

Dato
03.12.2019
Antatt tidsrom
6-12
Antall skred
Noen (2-5)
Skredutløser
Naturlig utløst
Størrelse
4 - Svært store
Utbredelse
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 1000 meter.
Kommentar
Flere store skred har løsnet helt på bakken. Kantkorn.

Copyright
halgeir@svv
Kommentar
Jamtetind
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Beskrivelse
Nesset / Romsdal
Varslingsregion
Romsdal
Kommune
Molde
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
913 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart