12 Snø observasjoner ved Breinosa (Nordenskiöld Land/SVALBARD).
Observert av
Jens Abild
Kildeangivelse
Har selv sett dette
Kompetanse
**** (Observatører med videregående observatørkurs. Observatøren har mye erfaring med å vurdere skredfare. Observatøren har viderekommende kurs eller tilsvarende erfaring om bruk av regObs og Varsom. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4b.)
Tidspunkt observert
3. desember 2019 kl. 09:04
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-15,00 °C
Vindhastighet
8,0 m/s
Vindretning
Fra sørøst
Skydekke
0 %
Snødekke
Total snødybde
60 cm
Nysnø siste døgn
0 cm
Nysnøgrense
0 moh
Snøgrense
0 moh
Grense lagdelt snø
0 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Vindpakket hard

Fotograf
jens abild
Kommentar
Snødekket hardt og vindavblåst
Tester
Test
CTM 17@8cm Q3
Stabilitet
Middels
Inkluder i profil
Nei, testen vises ikke i snøprofil.
Test
ECTN 18@8cm Q3
Stabilitet
Middels
Inkluder i profil
Ja, testen vises i snøprofil.​
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedsnødd eller nedføyket overflaterim
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Kommentar
Det svake laget var i en nordvest helning men er tidligere funnet i nordøst helning. Muligens finnes laget også under eldre fokksnø i andre expositioner. Der er nedføyket nysnø i laget som er under omdannelse til kantkorn hvilket skjer kjapt med den nåværende temperaturgradient.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Med fjellværet som er meldt de neste 24 timene vil laget ikke stabilisere seg særlig i forhold til nå situasjonen på grunn av kulden. Der er muligens litt kantkorn (nedføyket nysnø under omdannelse) i laget og de vil med de varslede temperaturer i fjellet utvikle seg og dermed destabilisere laget mere.
Utvikling
Muligens vil laget bli mere potent med den store temperaturgradienten som er i søylen.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Det er i mørket vanskelig å vurdere hvor mye snø der ligger i fjellsidene og dermed blir det vanskelig å estimere størrelsen på mulige skred. Antar at der i noen heng ligger såpass mye snø at et skred vil kunne nå størrelse 2 og dermed blir faregraden 2.
Snøprofil

Lagdeling
8 observert
Temperatur
7 observert
Tester
1 test knyttet til snøprofil


Created with niViz on 2020-11-29T03:10:17FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI010203040506070Depth [cm]-20-15-10-50Temperature [°C]f(e)3 - 2Dz1Dz1Dz(S)1De1Dg(c)3Dd1Dg2DECTN18(1) Muligens begynnende kantkorn her også(2) Veldig tynn ishinne nederst i laget, sannsynligvis fraiståke.(1)(2)GNDFotograf
jens abild
Kommentar
Profil hvor skillet mellom fokksnøen og lagene med kantkorutvikling ses tydeligt og laget nederst med beger og kantkorn er veldig tydelig
Fotograf
jens abild
Kommentar
Profil med rim på overflaten. Det svake laget med rim ses tydelig under fokksnøen. Under der ses lagene med kraftig kantkorn utvikling på grunn av den gunstige temperaturgradienten.
Fotograf
jens abild
Kommentar
Rim i det svake lag
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Stedsnavn
Breinosa
Varslingsregion
Nordenskiöld Land
Kommune
SVALBARD
Posisjoneringskilde
Klikk i kart på regObs
Moh
378 
Laster kart