10 Snø observasjoner ved (Sunnmøre/ØRSTA).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Fersk vindtransportert snø
Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Ingen skytande sprekkar, drønn eller andre opplagte teikn. Ingen særlege reaksjonar når eg trakka ut små skavlar o.l. Eg hadde trudd eg skulle få litt meir respons på ein dag som i dag, men snødekket er kanskje hissigare høgare opp og lenger inn.
Skredaktivitet
Dato
02.12.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Kommentar
Tok ei rånerunde når det var god sikt. Såg ingen skredaktivitet i kjente skredfar.
Værobservasjon
Nedbørstype
Snø
Temperatur
-2,00 °C
Vindhastighet
3,0 m/s
Vindretning
Fra nordvest
Skydekke
90 %
Kommentar
Snøbyger, så vidt nok vind til å flytte snø i kasta.
Snødekke
Total snødybde
50 cm
Nysnø siste døgn
12 cm
Nysnøgrense
0 moh
Snøgrense
0 moh
Grense lagdelt snø
500 moh
Snøfokk
Lett snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Mye tørr løssnø (10-30cm)
Kommentar
Eg begynner å komme ut av teljinga mtp nysnø.. ca 12 cm sidan i går ettermiddag. Laus og fin snø i skogen frå 250. I skoggrensa er det teikn på vindtransport (500moh). Vidare oppover varierar det ein del. Så vidt teikn til gammal is enkelte plassar. Andre plassar ligg det 120 cm frå dei siste snøfalla. (Det meste i overflata er 4f -f, bunden og kan danne mjuke flak). I snitt kanskje 50 -60 cm snødekke

Copyright
Stig Løland@obskorps
Kommentar
Mot Ø.
Copyright
Stig Løland@obskorps
Kommentar
Mot N
Copyright
Stig Løland@obskorps
Kommentar
Skoggrensa 500 moh, SØ-vendt heng.
Tester
Test
ECTN 10@20cm Q2
Stabilitet
Middels
Inkluder i profil
Ja, testen vises i snøprofil.​
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det overliggende laget er mykt.
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
3 - Store
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 600 meter.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Snøfall og vind siste dagar har gitt mjuke flak i S-Ø sektorar.
Utvikling
Meeget interessant ...store vannmengder og mildver nesten til topps på dette snødekket vil Kunne gi mange naturleg utløste skred. Sørpeskred er ikkje usannsynleg.
Faregrad
faregrad 3 Betydelig
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Snøprofil

Lagdeling
5 observert
Tester
1 test knyttet til snøprofil


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI01020304050607080Depth [cm]Temperature [°C]e0.5Mid0.3Md0.3Dc0.3DECTN10GNDCreated with niViz on 2020-05-28T09:29:53

Kommentar
Måtte grave eit par profilar før eg fant ein plass med respons på test. Svakt lag er nedføyka laus snø.

Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Beskrivelse
Ørsta / Sunnmøre
Varslingsregion
Sunnmøre
Kommune
ØRSTA
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
748 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart