10 Snø observasjoner ved (Lofoten og Vesterålen/VÅGAN).
Observert av
Vegard@Obskorps
Kompetanse
*** (Kurset observatør. Observatøren har erfaring med å vurdere snøskredfare. Observatøren har grunnleggende kurs eller tilsvarende erfaring om bruk av regObs og Varsom. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4a.)
Tidspunkt observert
2. desember 2019 kl. 10:15
Tidspunkt registrert

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Fersk vindtransportert snø
Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Det er fortsatt snøtransport i høyden, men mye av det som er tilgjengelig er flyttet på. Det har kommet en del snø i løpet av natten som har blitt flytta på.
Skredaktivitet
Dato
02.12.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Værobservasjon
Nedbørstype
Snø
Temperatur
1,00 °C
Vindhastighet
10,0 m/s
Vindretning
Fra nordvest
Skydekke
90 %
Kommentar
Lett snø i lufta, avtagende vind og mildere. Kommer kraftige vindkast innimellom

Copyright
Vegard@Obskorps
Snødekke
Nysnø siste døgn
20 cm
Nysnøgrense
0 moh
Snøgrense
0 moh
Grense lagdelt snø
0 moh
Snøfokk
Lett snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Vindpakket myk
Kommentar
Snødekket er ujevnt fordelt etter uværet, der hvor vinden har stått på er det tidvis helt bart, mens i forsterkninger og le ligger det godt over 1 m snø. Den ferske fokksnøen føles «seig» å vandre på.
Stabilitetstest
Test
ECTN 13@15cm Q3
Stabilitet
God
Inkluder i profil
Nei, stabilitetstesten vises ikke i snøprofil.

Copyright
Vegard@Obskorps
Kommentar
Nederst i bildet ses den gamle smelte frys Skaren. Fokksnøen kollapser 10Cm over denne på nedføyka nysnø.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det overliggende laget er mykt.
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Kommentar
Snødekket er veldig ujevnt fordelt. Mye snø har sublimert og blåst på havet. Skredproblemet finnes i forsenkninger hvor vinden har lagt opp snø, men begrenset utbredelse da vinden har jobba fra alle kanter og mengden snø er begrensa.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Det finnes ferske fokksnøflak i forsenkninger. Snødekket er Ujevnt fordelt, alt fra ingen snø til en meter hvor det har vært le. Skredproblemet er begrenset til de terrengformasjonene som har samlet snø.
Utvikling
Mildere vær vil virke stabiliserende på de ferske fokksnø flakene.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Beskriver forholdene godt.

Copyright
Vegard@Obskorps
Kommentar
Det gamle snødekket titter frem noen plasser.
Copyright
Vegard@Obskorps
Kommentar
Vindtransport og ujevnt fordelt snødekke.
Snøprofil

Lagdeling
5 observert


Created with niViz on 2020-02-25T12:25:18FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI0102030405060Depth [cm]Temperature [°C]OhDcDcDdDcDGNDCopyright
Vegard@Obskorps
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Beskrivelse
Vågan / Lofoten og Vesterålen
Varslingsregion
Lofoten og Vesterålen
Kommune
VÅGAN
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
+/- nøyaktighet
8 meter
Laster kart