9 Snø observasjoner ved Kvittinden (Sør-Troms/Senja).
Observert av
mbie@obskorps
Kildeangivelse
Har selv sett dette
Kompetanse
***** (Observatøren tilhører en varslingstjeneste. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4c.)
Tidspunkt observert
30. november 2019 kl. 12:30
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Drønn i snøen
flere drønn i snødekket over tregrensen.
Stort snøfall
det har falt ca 40 cm nysnø det siste døgnet.
Fersk vindtransportert snø
noe vindtransportert snø. Økende vind utover dagen. Forventes at det skal blåse kraftig ila kvelden og morgendagen med stort snøfall
Skredaktivitet
Dato
01.12.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Kommentar
Veldig dårlig sikt. Whiteout over ca ca 500 moh. Ikke mulig å observere skredaktivitet.
Værobservasjon
Nedbørstype
Snø
Temperatur
-6,00 °C
Vindhastighet
5,0 m/s
Vindretning
Fra nordvest
Skydekke
100 %
Kommentar
Mye snø siste døgn. ca 40 cm på 24 timer. Fortsatt kraftige snøbyger med økende vind.
Snødekke
Total snødybde
150 cm
Nysnø siste døgn
40 cm
Nysnøgrense
0 moh
Snøgrense
0 moh
Grense lagdelt snø
0 moh
Snøfokk
Lett snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Svært mye tørr løssnø (>30cm)
Kommentar
Mye løs nysnø opp til tregrense. Vekslende løs nysnø, vindpakket myk og vindpakket hard over tregrensen. Mye løs nysnø tilgjengelig for vindtransport ved meldte økende vindstyrke.
Tester
Test
ECTN 8@65cm Q2
Stabilitet
Middels
Kommentar
det er flere svake lag i fokksnøen. ingen av lagene forplanter seg ved ECT da det overliggende laget er myk vindtransportert snø og derved ingen evne til bruddforplantning.
Inkluder i profil
Ja, testen vises i snøprofil.​
Test
LBT 2@74cm Q2
Stabilitet
Middels
Kommentar
liten belastning ved lille blokktest. brudd i svakt lag i fokksnøen
Inkluder i profil
Ja, testen vises i snøprofil.​
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 600 meter.
Kommentar
Det er flere svake lag i fokksnøen. Det er også observert kantkorn under et tynt skarelag etter siste mildværsperiode.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Det er ikke observert skredaktivitet i området Kvittinden. Grunnen er meget dårlig sikt (without). stabiliteten i snødekket virker å være middels til dårlig. Flere drønn i snøen observert over tregrensen. Kantkorn observert der snødekket er tynt, under skarelag fra siste mildværsperiode. Det er mye løs nysnø som vil føre til mye vindtransportert snø inn i ØST/SØRØST/NØRDØST eksposisjoner.
Utvikling
Det er økende vind og det er meldt kraftig vind fra V/NV opp i 15-20m/s noen som tilsier meget stor transport av snø inn i SØ/Ø/NØ eksposisjoner. Da det er obsertvert kantkorn der snødekket er tynt vil det kunne føre til kolaps i snødekket og flere naturlig utløste skred av størrelse 2-3 vil kunne forventes det neste døgnet. Det er også observert store områder med rim for 14 dager siden over tregrensen i store deler av midttroms. Nedføyket rimlag vil også kunne føre til ustabile lag i snødekket over skarelag fra mildværsperiode for ca 20 dager siden.
Faregrad
faregrad 3 Betydelig
Kommentar
Dagens funn tilseier faregrad 2 men økende vind og snøfall tilsier at skredfaren for neste døgn vil være 3, og kan utvikle seg til faregrad 4 alt etter hvor sterk vinden blir og hvor mye nedbør som kommer neste 24 timer. Kantkorn under skare, rim over skare og flere svake lag i fokksnøen tilsier et komplekst snødekke som kan gi store utfordringer mtp å bevege seg i skredterreng.
Snøprofil

Lagdeling
5 observert
Tester
2 test knyttet til snøprofil


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI806040200Depth [cm]Temperature [°C]Oh0.5Dd0.5DOh1Dc1.5Da(c)1.5 - 1DECTN8(1) mye vindtransportert snø i leheng i S/SØ eksposisjoner.Flere lagdelinger i fokksnøen.(1)Created with niViz on 2021-01-18T04:08:40


Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Stedsnavn
Kvittinden
Beskrivelse
Kvittinden er ett lokalt, og mye besøkt fjell på Finnsnes..
Varslingsregion
Sør-Troms
Kommune
Senja
Posisjoneringskilde
Klikk i kart på regObs
Moh
761 
Laster kart