8 Snø observasjoner ved (Romsdal/RAUMA).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Fersk vindtransportert snø
Stort snøfall

Copyright
Urpu@Romsdal
Kommentar
Opp mot 50cm snø rett under tregrensa.Lite såle her.
Skredaktivitet
Dato
30.11.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Kommentar
For dårlig sikt og flatt lys til å se om det har gått skred i siste snøen.
Snødekke
Total snødybde
80 cm
Nysnø siste døgn
30 cm
Nysnøgrense
0 moh
Snøgrense
0 moh
Grense lagdelt snø
600 moh
Snøfokk
Moderat snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Svært mye tørr løssnø (>30cm)
Kommentar
Det er komt mye snø de siste døgnene. 20 cm kram/våt ved fjorden, 40 cm nokså tørr på 300, og gradvis mer høgare oppe. Det er ingen eller lite såle i skogen så busker, kratt og steiner stikker fram. Det har vært en god del vind så snøen er litt ujevnt fordelt over tregrensa.Noen steder er den porøse skaren blåst fram, og i terrengformasjoner som samler snø kan det være over 1m nysnø. Nysnøen er oftest lett bunden 4F der vindpåvirkrt, men kan nok være løsere eller fastere andre steder enn der jeg gikk idag.

Copyright
Urpu@Romsdal
Kommentar
Mot Storhesten
Copyright
Urpu@Romsdal
Kommentar
Mot Galtåtind.
Copyright
Urpu@Romsdal
Kommentar
Snømåler på 300moh .
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det svake laget bryter både lett og glatt.
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 600 meter.
Kommentar
Eventuelt også str 3 i få heng i dag, men pga mer snø i vente så kan også bli str 3 i noen heng ->fg3. Også løssnøskred.

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø under skarelag
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 700 meter.
Kommentar
Begynner å bli en del snø over så dette laget blir vanskeligere å påvirke. Også ev. kantkorn mot bakken.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Skikkelig snøbygevær i dag på lørdag. Det ligger rundt 30-50 cm nysnø i terrenget , og mer der vinden har lastet, og mindre der vinden har flyttet. Gikk bare til ca.700 idag,(pga. sikt og vind) så litt begrensa med informasjon. Begynner å bli nok snø til å bli str 3 skred. På ca. 700 moh Fikk j Q2 brudd i nysnøen på ca.20 cm med middels, og Q2 med veldig lite tilleggslast på 40-50 cm (se profil) , og med stor tilleggslast i kantkornlaget på ca.70 , men Q3 der. Fikk overraskende nok ikke drønn der jeg gikk, men det begynner å bli mye snø så vanskeligere å påvirke de svake lagene som ligger dypt. Kantkornproblemet krever mer observasjoner og graving for å kartlegge ordentlig. Inntrykk av Høg fg 2 idag, og fortsatt stigende med meldt vær.
Utvikling
Stigende .
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Bra .

Copyright
Urpu@Romsdal
Kommentar
Mye vær i dag.
Snøprofil

Lagdeling
8 observert


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI806040200Depth [cm]Temperature [°C]e(O)D-Me1.5OzcDa(o)Da(o)cDa(o)D(1) Svikter øverst m middels, Q2(2) Svikter øverst med veldig lite tilleggslast, Q2(3) Porøs skare(4) Svikter m stor tilleggslast, Q3(1)(2)(3)(4)Created with niViz on 2020-11-25T05:54:36

Kommentar
Fra ca.700 . Mye myk snø, innsynking med fot helt ned til bakken. På ski opp til ca.kne eller midt på leggen.


Copyright
Urpu@Romsdal
Kommentar
Fra ca.700.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Beskrivelse
Rauma / Romsdal
Varslingsregion
Romsdal
Kommune
RAUMA
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
734 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart